เบื้องหลังภาพพระบรมฉายาลักษณ์

หลายๆคนคงเห็นพระบรมฉายาลักษณ์ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงประทับยืนถือแผนที่ในมือสะพานกล้อง เบื้องหน้าด้านล่างคือ ภูเขาที่ดูแห้งแล้ง โดยพบว่าสมาชิกเฟซบุ๊กNapan Sevikul ซึ่งได้ตามเสด็จในหลวง ได้นำภาพมาเผยแพร่พร้อมเขียนถึงเบื้องหลังของภาพดังกล่าว ว่า

“พระบรมฉายาลักษณ์ภาพนี้ ฉายที่บ้านแม่แกน้อย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2525 เป็นภาพที่สะเทือนความรู้สึกมากมาย และจำได้ไม่มีลืม ในบ่ายวันนั้น อากาศร้อนอบอ้าว บริเวณโดยรอบ เป็นลานดินแดงแห้งแล้ง มีกระท่อมของชาวมูเซอร์แดงปลูกห่างๆกัน ในวันนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ และ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ โดยเสด็จฯ

ระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสภาพภูมิประเทศเบื้องหน้า สลับกับแผนที่ในพระหัตถ์ที่ทรงกางออกอยู่นั้น ทันใด ก็มีลมหมุนเล็กๆ หมุนมาตรงที่ประทับยืนอยู่นั้น ฝุ่นแดง กระจายไปทั่ว แผนที่แทบหลุดจากพระหัตถ์ .. เจ้าหน้าที่ต่างตกใจ แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับยืนนิ่งๆ อย่างมั่นคง ทรงรวบแผนที่ไว้ในพระหัตถ์ ถอดฉลองพระเนตรแล้วเช็ดพระเนตร สักครู่ จึงยกแผนที่ขึ้นจัด และกางออก ทรงงานต่อไปเสมือนหนึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้น

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงหน้า ติดตาช่างภาพตัวเล็กๆ มาตลอดระยะเวลากว่าสามสิบปี โดยเฉพาะภาพความเวิ้งว้างว่างเปล่าของที่ราบเชิงเขาอันแห้งแล้งนั้น”

ที่มา ข่าวสด