“ทีเอ็มบี” เปิดติวเข้มเอสเอ็มอีอุตฯ เคมีภัณฑ์ครบวงจร หลักสูตร “LEAN Supply Chain Master” รุ่น14 ฟรี!

Chemical scientific laboratory stuff microscope test tube flask pipette

 “ทีเอ็มบี” สานต่อความสำเร็จโครงการ LEAN Supply Chain by TMB จับมือกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) และสมาคมผู้ผลิตสีไทย เปิดหลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 14 อบรมฟรี สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก มุ่งเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรเพื่อต่อยอดธุรกิจให้เติบโต “ได้มากกว่า” เปิดรับสมัครผู้สนใจตั้งแต่วันนี้ -24 เมษายน 2562

ดร.รุจิกร ภาวสุทธิไพศิฐ หัวหน้าเจ้าที่บริหาร บริหารการตลาด ลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบี หรือ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบี สานต่อความมุ่งมั่นในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจให้แก่เอสเอ็มอี เพื่อเติบโต “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) อย่างมั่นคงและยั่งยืน ผ่านโครงการ  LEAN Supply Chain by TMB โดยจับมือร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT) และสมาคมผู้ผลิตสีไทย เปิดหลักสูตร LEAN Supply Chain Master รุ่นที่ 14 อบรมฟรี สำหรับผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ และพลาสติก

ทั้งนี้ อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก นับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจของไทย หลายปีที่ผ่านมาได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบันมีมูลค่าตลาดสูงถึง 2.8 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ GDP ถึง 4.33% รวมทั้งมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(เอสเอ็มอี) มากกว่า 12,000 ราย เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งใช้วัตถุดิบสำคัญและซัพพลายเชนในประเทศสัดส่วนที่สูง มีความเชื่อมโยงกับภาคการผลิตไปจนถึงการขายในอีกหลายอุตสาหกรรม เช่น บรรจุภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหาร และเวชภัณฑ์

“ต้นทุนรวมของอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก พบว่ามีสัดส่วนค่อนข้างสูงที่ 81% ซึ่งหากผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสามารถลดต้นทุนจากการเพิ่มประสิทธิภาพได้เพียง 1% จะคิดเป็นเงินได้ถึง 5,411 ล้านบาท ซึ่งจะมีผลต่อ GDP ของประเทศให้เพิ่มขึ้นได้ถึง 0.04% โดย LEAN Supply Chain by TMB เป็นหลักสูตรที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผ่านเทคนิค Lean Six Sigma ที่เน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจรด้านการบริหารจัดการการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงาน” ดร.รุจิกร กล่าว

ที่ผ่านมาทีเอ็มบีได้จัดอบรมหลักสูตร LEAN Supply Chain Master ไปแล้วถึง 13 รุ่น และมีกว่า 100 โปรเจคที่ผ่านหลักสูตร Green Belt ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายจากบันได 3 ขั้นของการเรียนรู้ LEAN Supply Chain คือ White Belt, Blue Belt และ Green Belt พบว่าสามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้แล้วกว่า 1,150 ล้านบาท

สำหรับรุ่นที่ 14 จะเปิดรับสมัครผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์และพลาสติก ครอบคลุมทั้งผู้ผลิตและนำเข้าวัตถุดิบด้านเคมีภัณฑ์ เช่น สารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ สารเคมีต่าง ๆ วัตถุดิบผลิตสี เม็ดพลาสติก บรรจุภัณฑ์ ป้าย และฉลาก เป็นต้น โรงงานผู้ผลิต เช่น บริษัทผลิตสี พลาสติกและโพลิเมอร์ สารเคลือบ กาว และทินเนอร์ รวมทั้งตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่ใช้เคมีภัณฑ์เป็นส่วนประกอบ ทั้งปลีกและส่ง และร้านขายอุปกรณ์การก่อสร้าง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 เมษายน 2562 นี้ รับจำนวนจำกัดเพียง 100 บริษัท ซึ่งเอสเอ็มอี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ทางออนไลน์ทาง www.tmbbank.com/lean-supply-chain หรือ โทร. :02-299-2250, 087-5757-000 และทาง Facebook: Lean Supply Chain by TMB