ชมขั้นตอนการผลิตนาฬิกา “Patek Philippe” ที่มีเพียง 7 เรือนในโลก

พาชมขั้นตอนการผลิต “Grandmaster Chime” by Patek Philippe ที่เป็นบริษัทผลิตนาฬิกาหรู คุณภาพเยี่ยมยอด นาฬิการุ่นนี้ของบริษัที่มีราคาอยู่ที่ 2.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ มีส่วนประกอบมากถึง 11,060 ชิ้น มีการผลิตทั้งหมด 7 เรือน แต่จำหน่ายเพียงแค่ 6 เรือนเท่านั้น และอีกหนึ่งเรือนจะถูกนำไปจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ของ Patek Philippe

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ