ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ ถอดถอน กกต. กลางตลาด ศรีสุวรรณนำ คนต่อแถว ยาวเฟื้อย!!

ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อ ถอดถอน 7กกต. ปมละเว้นปฏิบัติหน้าที่-วินิจฉัยบัตรนอกราชฯไม่ถูกต้อง-ประวิงเวลานับคะแนน เตรียมยื่นให้ ป.ป.ช. สอบ 8 เม.ย.

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 31 มี.ค. ที่ร้าน CHA-SRISUWAN หน้าตลาดยิ่งเจริญ (ประตู 3) สะพานใหม่ ดอนเมือง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยได้ตั้งโต๊ะให้ประชาชนหรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนทั้งที่อยู่ในและต่างประเทศพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนก็สามารถร่วมเข้าชื่อถอดถอน 7 กรรมการการเลือกตั้ง(กกต.)ให้ออกจากดำแหน่งตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 234 (1) บัญญัติ ในข้อหา จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า เหตุผลในการขอถอดถอนหลายประเด็นทั้งวินิจฉัยบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์ไม่ถูกต้องตาม มาตรา114 พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.2561 ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยทุกสิทธิทุกเสียงมีคุณค่า เป็นการลิดรอนสิทธิการเลือกตั้ง ของคนไทย ทั้งในและต่างแดนโดยชัดแจ้ง

มีการเลื่อน แล ะประวิงเวลาการนับและประกาศผล คะแนนไม่เป็นไปตาม มาตรา 117 พ.ร.ป.เลือกตั้ง ส.ส.2561 แถมมีคะแนนเพิ่มขึ้นมาอีก 4.4 ล้านใบโดยไม่สมเหตุสมผล และกล่าวอ้างว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้นั้นอาจเกิดจาก บัตรเขย่งซึ่งไม่มีปรากฎในกฎหมายใดๆ และไม่ดำเนินการเอาผิดผู้ที่ทำให้บัตรเลือกตั้งจากนอกราชอาณาจักรมาล่าช้า และไม่ได้เอาผิดผู้ที่ทำให้ยอดบัตรไม่ตรงกับผู้มาใช้สิทธิ

เข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ป.อาญา มาตรา157 ดังนั้นด้วยเหตุนี้จึงมีการตั้งโต๊ะให้ประชาชนร่วมเข้าชื่อถอดถอนออกจากตำแหน่ง โดยเมื่อได้รายชื่อ2,000-3,000 รายชื่อแล้วก็จะยื่นให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)สอบสวนเอาผิดในวันที่ 8 เม.ย.

นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า การที่ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.)มองว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ กกต.ลาออก อาจเป็นการสร้างความวุ่นวายนั้น ส่วนตัวเห็นว่าทุกวันนี้ไม่เห็นอะไรที่จะมีความวุ่นวาย อีกทั้งการชุมนุมยังเป็นสิทธิของประชาชนบนพื้นฐานของกฎหมาย ทั้งนี้ บรรยากาศการตั้งโต๊ะเข้าชื่อเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนมาร่วมลงชื่ออย่างต่อเนื่อง