ว่าที่ ส.ส.อนาคตใหม่ ลงสัตยาบัน 5 ข้อ ลั่นขอสู้จนกว่า อำนาจสูงสุดเป็นของปชช.

ว่าที่ ส.ส.อนาคตใหม่ ลงสัตยาบัน 5 ข้อ ลั่นขอสู้จนกว่า อำนาจสูงสุดเป็นของปชช.

ว่าที่ ส.ส.อนาคตใหม่ – เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ จ.ชลบุรี พรรคอนาคตใหม่ จัดสัมมนาว่าที่ ส.ส. พร้อมมีพิธีลงนามคำประกาศสัตยาบันร่วมกัน สำหรับการเตรียมตัวทำงานในสภาผู้แทนราษฎรต่อไป

นายธนาธร เผยว่า ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ตอนนี้มีราคาตลาดตามที่เป็นข่าวแล้ว 10 ล้าน ขึ้นไป แต่คำถามคือ เรามารวมกันที่นี่เพราะอยากมีอนาคตดีขึ้นของเราเพียงคนเดียวหรือเปล่า หรือเข้ามาเพราะว่าอยากให้ชีวิตความเป็นอยู่คนส่วนใหญ่ทั้งประเทศดีขึ้น

อนาคตที่ลูกหลานของทุกคนได้เรียนฟรีในโรงเรียนที่มีคุณภาพ อนาคตที่ทุกคนมีรัฐสวัสดิการที่ดีที่อนุญาตให้คนได้ลองผิดลองถูกในการใช้ชีวิต อนาคตที่บริการภาครัฐมีมาตรฐานเท่าเทียมกับสากล และถูกออกแบบเพื่อคนส่วนใหญ่ของประเทศ

อนาคตที่คนต่างจังหวัดมีทางเลือกมากกว่างานภาคการเกษตร อนาคตที่ประเทศนี้ไม่ต้องเจอรัฐประหารอีก ขอถามว่าอนาคตแบบนี้ มีค่าพอจะไขว่คว้าหรือพอจะเสี่ยงชีวิตเพื่อมันหรือไม่

จากนั้น นายธนาธร ได้อ่านคำประกาศสัตยาบันของสมาชิกพรรที่เป็น ส.ส. ซึ่งระบุว่า ด้วยข้าพเจ้าตามรายชื่อท้ายคำประกาศนี้ เป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่ และได้รับการเลือกตั้งให้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2562 ขอให้สัตย์ปฏิญาณในการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ดังนี้

  • 1. จะสนับสนุนชื่อบุคคลที่สมควรดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามมติของพรรคอนาคตใหม่ และไม่เสนอชื่อหรือให้ความเห็นชอบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีอย่างเด็ดขาด
  • 2. จะสนับสนุนและผลักดันการลบล้างผลพวงรัฐประหาร ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
  • 3. จะสนับสนุน และผลักดันให้มีการปฏิรูปกองทัพ ให้สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย
  • 4. จะยึดมั่นในอุดมการณ์ของพรรคอนาคตใหม่ทุกประการ
  • 5. จะต่อสู้ร่วมกันจนกว่าจะได้รัฐธรรมนูญใหม่ ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง