วัดสระเกศงดจัดงานประจำปี

วัดสระเกศประกาศงดจัดงานประจำปี เเต่จะเปิดให้ขึ้นภูเขาทองได้ถึงเที่ยงคืน

เนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สวรรคต เพื่อร่วมถวายอาลัย และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการจัดงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ ได้มีมติงดจัดงานประจำปี งดกิจกรรมรื่นเริง งดการออกร้าน

ในระหว่างนี้ วัดสระเกศ ได้จัดนิทรรศการภาพ พระราชกรณียกิจ ที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาขึ้น โดยรอบบรมบรรพต (ภูเขาทอง) และจัดให้มีการสวดพระอภิธรรม ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวัน เวลา 18.00 น. ตลอด 1 เดือน และเปิดให้พุทธศาสนิกชนสามารถขึ้นไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุได้ถึง เวลา 24.00 น. ระหว่างวันที่ 7-16 พฤศจิกายน 2559

ที่มา เฟซบุ๊ก วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร