มาเรื่อยๆ! ศิลปากร ร่อนแถลงการณ์จี้ กกต. รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง

มาเรื่อยๆ! ศิลปากร ร่อนแถลงการณ์จี้ กกต. รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้ง

ศิลปากร – ยังคงเป็นประเด็นให้ติดตาม สำหรับกรณีนักศึกษาหลายสถาบัน ไม่ว่าจะเป็น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยนเรศวร ฯลฯ

ต่างร่วมออกมาแสดงจุดยืน ล่ารายชื่อเพื่อถอดถอน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) หลังมองว่าคณะทำงานชุดนี้ทำงานไม่โปร่งใสนั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 30 มี.ค. สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอเรียกร้องให้คณะกรรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แสดงความรับผิดชอบในการจัดการเลือกตั้งฯ และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และคลายข้อสงสัยแก่ประชาชน

พร้อมขอให้ กกต. ทบทวนการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เพื่อผลประโยชน์ประชาชน ประเทศชาติ และประชาธิปไตยสืบไป