อาจารย์มช. แนะผู้บริหารมหา’ลัย เลิกกลัวทหาร ลั่นนศ.ล่าชื่อ ถอดกกต.แค่น้ำจิ้ม

อาจารย์มช. แนะผู้บริหารมหา’ลัย เลิกกลัวทหาร ลั่นนศ.ล่าชื่อถอด กกต.แค่น้ำจิ้ม  

อาจารย์มช. – เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ศ.ดร.อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์ อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เผยถึงกรณีที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ห้ามนักศึกษาล่าชื่อถอดถอน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่า

มีการใช้เงื่อนไขว่านักศึกษาไม่ได้ขออนุญาตใช้สถานที่บริเวณโรงอาหาร เพื่อใช้ทำกิจกรรมล่าชื่อถอดถอนกกต. ทางนักศึกษาจึงต้องย้ายไปยังคณะนิติศาสตร์แทน

ตนมองว่าการสั่งห้ามการทำกิจกรรมของนักศึกษาจากผู้บริหารมหาวิทยาลัย เกิดจากความตื่นเต้นและหวาดกลัวเกินไปว่า จะกระทบกระเทือนต่อรัฐบาลทหาร ซึ่งควรลดความหวาดกลัวนี้ลงได้แล้ว เนื่องจากประเทศไทยเพิ่งมีการเลือกตั้งไปเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

นักศึกษาที่ออกมาทำกิจกรรม ถือว่ามีจุดยืนที่ชัดเจน ถือเป็นการเรียนรู้อย่างหนึ่ง เพราะก่อนที่พวกเขาจะคิดล่าชื่อนั้น ต้องมีกระบวนการคิดเกิดขึ้นแล้วว่า กกต.ทำหน้าที่จัดการเลือกตั้งเป็นอย่างไร

“กระแสการล่าชื่อของนักศึกษาในหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ คงจะยังไม่ได้นำไปสู่การรวมตัวมากมาย แต่จะส่งผลไปยังเหตุการณ์ต่อไปหลังจากนี้ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการคิดคะแนน ส.ส. จนถึงการจัดตั้งรัฐบาล นี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นก่อนขยายไปเรื่องอื่นๆต่อไป”