เชียงใหม่วิกฤต ฝุ่นพิษกลับมาพุ่ง ตัวเลขแดงเถือก ขึ้นที่ 1 โลก อันตรายหลายพื้นที่

เชียงใหม่วิกฤต ฝุ่นพิษกลับมาพุ่ง ตัวเลขแดงเถือก ขึ้นที่ 1 โลก อันตรายหลายพื้นที่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30 มี.ค. กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ พบว่า ค่าฝุ่นละอองเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน(29 มี.ค.)ทุกพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน คุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์ดี – มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสีแดง 9 พื้นที่ (คุณภาพอากาศมีผลกระทบต่อสุขภาพ) สีส้ม 5 พื้นที่ (คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ) และสีเขียว 1 พื้นที่ (คุณภาพอากาศดี)

ค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 36-239 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) ส่วน ค่า PM10 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 69-279 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 120 มคก./ลบ.ม.)

โดย กรมควบคุมมลพิษ ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ

ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจไม่ออก ใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศีรษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ ผู้มีโรคประจำตัวควรเตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างน้อย 5 วัน

ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ AirVisual จับอันดับค่า World AQI Ranking โดยในเวลา 10.00 น. เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยค่า AQI พุ่งสูงอยู่ที่ 448 US AQI นับว่าเป็นตัวเลขสภาพอากาศที่อยู่ในขั้นวิกฤตแล้ว

ด้าน นิคม พุทธา ประธานกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ำแม่ปิงเชียงดาว โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ที่เชียงดาว
หมอก ควันไฟหนาตืบมากที่สุด ตั้งแต่เกิดมานอนรมควัน กันมาทั้งคืน สะดุ้งตื่น เสียงไฟไหม้ป่าอย่างรัวๆทางตีนดอยหลวง