ส่งออกข้าวก.พ. วูบ 27.7% ราคาแพงกว่าคู่แข่งโดยเฉพาะเวียดนามถึง 40-50 เหรียญ

ส่งออกข้าวเดือนก.พ. ลด สาเหตุราคาข้าวของไทยสูงกว่าประเทศคู่แข่งที่สำคัญโดยเฉพาะเวียดนามถึง 40-50 เหรียญสหรัฐ จึงทำให้ผู้ซื้อบางส่วนโดยเฉพาะในแถบเอเชีย เช่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามมากขึ้น

ส่งออกข้าวก.พ. วูบ 27.7% – นายเจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าว กล่าวว่า การส่งออกข้าวในเดือนก.พ. 2562 มีปริมาณ 687,560 ตัน มูลค่า 11,694 ล้านบาท โดยปริมาณส่งออกลดลง 27.7% และมูลค่าลดลง 23.5% เมื่อเทียบกับเดือนม.ค. 2562 ที่ส่งออกปริมาณ 951,700 ตัน มูลค่า 15,286 ล้านบาท เนื่องจากการส่งออกข้าวทุกชนิดมีปริมาณลดลงจากเดือนม.ค. โดยในเดือนก.พ. มีการส่งออกข้าวขาว 326,029 ตัน ลดลง 40.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังประเทศฟิลิปปินส์ โมซัมบิก แองโกล่า แคเมอรูน เคนยา มาเลเซีย เป็นต้น

ส่วนการส่งออกข้าวนึ่งมีปริมาณ 194,902 ตัน ลดลง 13.8% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยส่วนใหญ่ส่งไปยังตลาดในแอฟริกา เช่น เบนิน แอฟริกาใต้ เยเมน แคเมอรูน เป็นต้น ขณะที่การส่งออกข้าวหอมมะลิ (ต้นข้าว) มีปริมาณ 99,147 ตัน ลดลง 6.2% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน โดยตลาดหลักยังคงเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา ฮ่องกง แคนาดา เป็นต้น

ทั้งนี้ ราคาข้าวขาว 5% ที่สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยประกาศเมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2562 ราคาอยู่ที่ 411 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่เว็บไซต์ Oryza.com รายงานว่า ราคาข้าวขาว 5% ของเวียดนาม ราคาอยู่ที่ 358-362 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่อินเดียและปากีสถานราคาอยู่ที่ 373-377 และ 350-354 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ