ศรีสุวรรณเดือด! เจอ กกต.แจง ‘บัตรเขย่ง’ ทนไม่ไหว ตั้งโต๊ะล่าชื่อ ถอดถอน กกต.

ศรีสวุรรณมาแล้ว! ฉะ กกต. เละ ประดิษฐ์วาทกรรม ‘บัตรเขย่ง’ ไม่มีในกฎหมาย ตั้งโต๊ะล่าชื่อถอดถอน

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า ตามที่ตัวแทนคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ออกมาแถลง เปิดเผยจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์และคะแนนรวมของพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 28 มีนาคม

โดยมีบัตรดี 35,532,647 คะแนน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 51,239,638 คน มาใช้สิทธิ์ 74.69% หรือ 38,268,375 คน และยังระบุว่า บัตรทั้งหมดอยู่ที่ 38,268,366 ใบ น้อยกว่าจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ 9 คน และกรณีจำนวนผู้มาใช้สิทธิไม่ตรงกับยอดบัตรที่ใช้นั้นอาจเกิดจาก “บัตรเขย่ง” และอาจเกิดจากการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปแสดงตนใช้สิทธิ แต่ไม่ได้รับบัตรเลือกตั้ง แล้วเดินออกจากหน่วยเลือกตั้งไป อาจเป็นข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้ จากหน่วยเลือกตั้งที่มีกว่า 92,000 หน่วยทั่วประเทศนั้น

“ถ้อยแถลงดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า กกต. คิดแต่จะประดิษฐ์ถ้อยคำใหม่ ๆ ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่แสดงความรับผิดชอบ ทั้งที่ “บัตรเขย่ง” ไม่มีในกฎหมาย หากเกิดกรณีดังกล่าวจริง กกต.ต้องไต่สวนให้ได้ความว่าเกิดขึ้นจากหน่วยเลือกตั้งใด

และต้องดำเนินการเอาผิดพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นและต้องจัดให้มีการเลือกตั้งในหน่วยนั้นใหม่ตามกฎหมาย จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ นอกจากนั้นก่อนหน้านี้ ก็มีการใช้ถ้อยคำแทนคำว่า “บัตรเสีย” ใหม่ว่า “บัตรที่ไม่สามารถนับคะแนนได้”

แถมวินิจฉัยกรณีบัตรเลือกตั้งจากนิวซีแลนด์ไม่ถูกต้องตามมาตรา114 พ.ร.ป.เลือกตั้ง สส.2561 เพราะไม่ใช่เหตุที่เกิดจากการไม่สุจริตและเที่ยงธรรมตามที่กฎหมายบัญญัติ ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเลือกตั้งของ กกต. ชุดนี้ผิดพลาด ล้มเหลว ทำให้เกิดการเลือกตั้งที่ไม่สุจริตเที่ยงธรรมมากมาย โดยไม่แสดงความรับผิดชอบ ทั้งที่รับเงินเดือนจากภาษีของประชาชนนับแสนบาทต่อเดือน” นายศรีสุวรรณ กล่าว

นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า สมาคมฯจึงขอประกาศตั้งโต๊ะเพื่อให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนทั่วประเทศและทั่วโลก ร่วมกันเข้าชื่อ 2 หมื่นรายชื่อเพื่อดำเนินการถอดถอน กกต.ทั้ง 7 คนให้ออกจากตำแหน่ง เพราะถือได้ว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายตาม มาตรา 234(1) แห่งรัฐธรรมนูญ 2560

โดยสมาคมฯจะเปิดทำการตั้งโต๊ะให้เข้าชื่อในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป หน้าร้าน Cha Srisuwan ข้างประตู 3 ตลาดยิ่งเจริญ สะพานใหม่ กทม. จึงขอเชิญชวนผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งร่วมเข้าชื่อกัน โดยเตรียมนำบัตรประชาชนมาด้วย