ด่วน! ถอดชื่อ ”ทักษิณ” พ้นศิษย์เก่าฯเตรียมทหาร เรียกคืนรางวัล พฤติกรรมเสื่อมเสีย

ถอดชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” พ้นศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนเตรียมทหาร เรียกคืนรางวัล เกียรติยศจักรดาว พฤติกรรมเสื่อมเสีย!

เมื่อเวลา 15.30 น. เฟซบุ๊ก วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหารคนดัง ได้โพสต์เฟซบุ๊ก เปิดเผยว่า คณะกรรมการศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีมติถอดชื่อ “ทักษิณ ชินวัตร” ออกจากศิษย์เก่าดีเด่น ร.ร.เตรียมทหาร เรียกคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาว เหตุเป็นนักโทษหนีคดี ถูกถอดยศตำรวจ และถูกพิจารณาจำคุก 2 ปี

คณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร มีมติให้เพิกถอนชื่อและคืนรางวัลเกียรติยศจักรดาวจาก “นายทักษิณ ชินวัตร” ศิษย์เก่าเตรียมทหารรุ่นที่ 10 ทั้งนี้ ในการพิจารณาศิษย์เก่าดีเด่นเพื่อรับรางวัลกล่าวไว้ว่า ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรม ทั้งในหน้าที่การงานและความประพฤติส่วนตัว

ตลอดจนต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียในทางเสียหายในสังคม ทั้งเป็นผู้ที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละอุทิศตนเพื่องานในหน้าที่ราชการหรืองานสังคมจนเป็นที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไป หากผู้ที่ได้รับรางวัลมีความประพฤติตนเสื่อมเสีย เสียหายต่อสังคม ต่อสถาบัน ด้วยการแสดงออก ถึงความจงรักภักดี และประเทศชาติ ทำให้ขัดต่อระเบียบ

ขั้นต้นที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหารจึงได้พิจารณาขอถอนรางวัลจากสาเหตุดังนี้ ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอเรื่องการถอดถอนพันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร ออกจากยศตำรวจ ตามพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 2547 และถูกถอดยศเมื่อ 5 กันยายน 2558

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำพิพากษาเมื่อ 21 ตุลาคม 2551 ว่า พันตำรวจโททักษิณ ชินวัตร มีความผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 โดยพิจารณาให้ลงโทษจำคุก 2 ปี จึงมีมติให้คืนรางวัล “นายทักษิณ ชินวัตร” ด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุม