เก่งสุดๆ! ฮือฮา นร.สาวชั้น ม.6 สอบติดแพทย์ ทีเดียว 3 มหาวิทยาลัย เผยเคล็ดลับ

เก่งสุดๆ! ฮือฮา นร.สาวชั้น ม.6 โรงเรียนดังขอนแก่น สอบติดแพทย์ ทีเดียว 3 มหาวิทยาลัย เผยเคล็ดลับทำอย่างไรให้เรียนเก่ง ระบุครอบครัวก็มีส่วนสำคัญ

สอบติดแพทย์ วันที่ 27 มี.ค. ที่ ห้องรับรอง ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พร้อมด้วย นางจารุณี มุขพรหม ดร.อดุลย์เดช ฐานะ นางพรทิพย์ รัตนถา นางชุรีพร นาเลาห์ รอง ผอ.โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน นางอักษรศรี ชาติศรี หัวหน้าโครงการ English Program (EP.) ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน ร่วมแสดงความยินดีกับ น.ส.พิมพ์ชนก กิจเลิศพรไพโรจน์ นักเรียนชั้น ม.6/20 ห้องเรียน EP. ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในรอบที่ 1 (Portfolio) คณะแพทยศาสตร์พร้อมกันถึง 3 มหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โครงการร่วมกับ University of Nottingham UK .), คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าวว่า คณะผู้บริหาร คณะครู ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับ น.ส.พิมพ์ชนก ที่สามารถสอบเข้าเรียนคณะแพทย์ศาสตร์พร้อมกันทั้ง 3 แห่ง ซึ่งก็รวมถึงนักเรียนคนอื่นได้ด้วย ซึ่งปีการศึกษา 2562 นี้ นักเรียนโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สามารถสอบผ่านระบบ TCAS รอบที่ 1 (Portfolio) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นจำนวนมาก

ดร.ยุทธศาสตร์ กล่าวต่อว่า ร.ร.ขอนแก่นวิทยายน มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่จะผลักดันให้มีการพัฒนา ระบบการบริหาร และการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศที่เข้าถึงได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ทันสมัย เพื่อก้าวเป็นสถาบันการศึกษาต้นแบบ และเป็นสถานศึกษาแห่งการอ้างอิงได้ล่าสุดได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการทดสอบ 5G AI/loT Innovation Center มีบทบาท 3 ด้าน คือการทดสอบทดลองและวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยี การพัฒนาและทดสอบรูปแบบการใช้งาน (Use Case) และการพัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วยนับเป็นอีกก้าวที่สำคัญ

ด้าน น.ส.พิมพ์ชนก กล่าวว่า ด้วยเหตุผลหลายด้านตนได้ตัดสินใจเลือกเรียนคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับเทคนิคการเรียนอย่างไรให้เก่งนั้น ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ เพียงแค่ตั้งใจเรียนและทำความเข้าใจกับบทเรียนให้มากที่สุด หากติดขัดตรงไหนก็ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน ส่วนการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยนั้น ควรตั้งเป้าหมายไว้แต่เนิ่นๆ ว่าตัวเองอยากเรียนคณะใด มหาวิทยาลัยไหน แล้วก็ศึกษาข้อมูลว่าสถาบันที่จะสอบเข้าเรียนนั้นใช้เกรดวิชาอะไรบ้าง สูงมากแค่ไหน

หลังจากนั้นก็ตั้งใจเรียนเพื่อทำเกรดให้สูงที่สุด สะสมผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ ทางสังคมไปเรื่อยๆ

“ครอบครัวก็มีส่วนสำคัญอย่างมาก โดยคุณพ่อคุณแม่จะส่งเสริมการเรียนรู้อย่างดีมาตลอด ให้กำลังใจเป็นที่ปรึกษาทุกเรื่อง ขณะที่คณะอาจารย์โรงเรียนขอนแก่นวิทยายนเองก็ใส่ใจดูแลเด็กนักเรียนทุกคนเป็นอย่างดี” น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว