บัวแก้ว แจงไม่ไปรับบัตรเลือกตั้ง ‘นิวซีแลนด์’ ทันที เพราะเตรียมเอกสารราชการ

บัวแก้ว แจงไม่ไปรับบัตรเลือกตั้ง ‘นิวซีแลนด์’ ทันที เพราะเตรียมเอกสารราชการ

บัวแก้ว – เมื่อวันที่ 25 มี.ค. น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ยืนยันว่า กระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการตามขั้นตอน และได้ส่งบัตรเลือกตั้งให้กกต.ทั้งหมดแล้ว ส่วนกกต. จะพิจารณาอย่างไรเป็นอำนาจหน้าที่ของกกต.

น.ส.บุษฎี กล่าวว่า บัตรเลือกตั้งมาทางถุงเมล์พิเศษ กระทรวงการต่างประเทศไปรับจากสายการบิน โดยประสานงานกับ กกต.

ส่วนประเด็นที่ว่า กระทรวงไม่ได้ไปรับบัตรเลือกตั้งในช่วงดึกของ วันที่ 23 มี.ค. หลังได้รับการประสานมานั้น เป็นเพราะต้องมีการจัดเตรียมเอกสารทางราชการ เพื่อใช้ประกอบการนำถุงเมล์ทางการทูตออกมาตามขั้นตอน จึงจำเป็นต้องไปรับของในวันที่ 24 มี.ค.

อีกทั้งตั้งแต่เมื่อครั้งที่ทราบว่า บัตรเลือกตั้งดังกล่าวจะถูกส่งมาล่าช้า จึงทำให้ไม่ทันที่จะนำมาคัดแยกเพื่อส่งไปตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง 350 เขตทั่วประเทศ ทั้งนี้กระทรวงได้มีการประสานงานกับกกต.ในขั้นตอนการดำเนินการทุกอย่างตลอดเวลา