สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์ แจงแล้ว! ปมส่งบัตรเลือกตั้งช้า เผยเสียใจ-ควบคุมไม่ได้

สถานทูตไทยในนิวซีแลนด์ แจงส่ง บัตรเลือกตั้ง ออกจากกรุงเวลลิงตัน ตั้งแต่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา เผยเสียใจ-ควบคุมไม่ได้ เหตุไปถึงช้า

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ ออกประกาศจากกรณีซองบัตรเลือกตั้งของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ถึงประเทศไทยล่าช้ากว่ากำหนดนั้น สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเรียนข้อมูลตามประกาศสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้านล่างนี้

โดยสาระสำคัญสถานทูตแสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อกรณีที่เสียงของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ อาจไม่สะท้อนออกมาในการเลือกตั้งในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในนิวซีแลนด์ทั้งสิ้น 1,862 คน และมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งรวม 1,542 คน หรือเท่ากับร้อยละ 82.81

สถานทูตได้ส่งบัตรเลือกตั้งออกจากกรุงเวลลิงตันในวันที่ 18 มี.ค. 2562 โดยการขนส่งทางอากาศ ซึ่งมีกำหนดถึงประเทศไทยในวันอังคารที่ 19 มี.ค.2562 อย่างไรก็ตาม กระบวนการจัดส่งนี้อยู่เหนือการควบคุมของสถานทูต

ที่มา ข่าวสดออนไลน์