ลุ้นคะแนน สนาม ส.ส. กทม. เดือด ประชาธิปัตย์ จ่อสูญพันธุ์ ไม่ติดฝุ่น

ลุ้นคะแนน สนาม ส.ส. กทม. เดือด ประชาธิปัตย์ จ่อสูญพันธุ์ ไม่ติดฝุ่น

เมื่อเวลา 20.00 น. ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) นางวิชชุดา เมฆานุวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำกรุงเทพมหานคร (กกต.กทม.) แถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร์ (ส.ส.) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 30 เขต โดยขณะนี้ผลการนับคะแนนผ่านไปแล้ว ร้อยละ 42 โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปรากฎว่าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้คะแนน 475,673 คะแนน รองลงมา ได้แก่ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ได้คะแนน 460,700 คะแนน และพรรคเพื่อไทย (พท.) 371,085 คะแนน

ทั้งนี้ การรายงานผลคะแนน ส.ส.อย่างไม่เป็นทางการ ที่ ร้อยละ 63 สนาม กทม. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การนับคะแนนของ กทม. ซึ่งคาดว่า จะรู้ผลคะแนนได้ในเวลา 22.00 น. ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของ กทม.  พบว่า คะแนนการนับคะแนนไม่เป็นทางการ อันดับ 1 และ 2 เป็นของ พลังประชารัฐ ตามมาด้วยพรรคเพื่อไทย อนาคตใหม่ และมีพรรคประชาธิปัตย์ เพียงเขตเดียวที่คะแนนตามเป็นลำดับ 2

(คะแนนไม่เป็นทางการ)
เขต 1 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ พลังประชารัฐ 13,349 คะแนน ตามมาด้วย น.ส.ลีลาวดี วัชโรบล พรรคเพื่อไทย 9,642 คะแนน
เขต 2 น.ส.พัชรินทร์ ขำศิริพงษ์ พลังประชารัฐ 13,081 คะแนน ตามมาด้วย น.ส.พัสวี ภัทรพุทธากร อนาคตใหม่ 12,712 คะแนน
เขต 3 น.ส.วรรณวรี ตะล่อมสิน อนาคตใหม่ 10,331 คะแนน นายเนวินธุ์ ช่อชัยทิพฐ์ พลังประชารัฐ 9,407 คะแนน
เขต 4 นางกรณิศ งามสุคนธ์รัตนา พลังประชารัฐ 15,699 คะแนน นายกรณ์ จตุวิมล อนาคตใหม่ 13,387 คะแนน
เขต 5 น.ส.อรพินทร์ เพชรทัต พลังประชารัฐ 13,965 คะแนน นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เพื่อไทย 13832 คะแนน

เขต 6 น.ส.ภาดาห์ วรกานนท์ พลังประชารัฐ 10,625 คะแนน นายคริส โปตระนันทร์ 8,618 คะแนน
เขต 7 น.ส.ธณิกานต์ พรพงษาโรจน์ พลังประชารัฐ 11,524 คะแนน  ร.ต.อ.วัฒนรักษ์ สุรนาทยุทธ์ 11,524 คะแนน
เขต 8 นายกษิดิ์เดช ชุติมันต์ พลังประชารัฐ 12,768 คะแนน ร้อยโทหญิงสุณิสา ทิวากรดำรง เพื่อไทย 12,101คะแนน
เขต 9 นายสิระ เจนจาคะ พลังประชารัฐ 15,439 คะแนน นายสุรชาติ เทียนทอง เพื่อไทย 14,438 คะแนน
เขต 10 นายการุณ โหสกุล เพื่อไทย 16,372 คะแนน นางกนกนุช กลิ่นสังข์ พลังประชารัฐ 11,469 คะแนน

เขต 11 นาวากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ 24,039 คะแนน  นายสมชาย เวสารัชตระกูล ประชาธิปัตย์ 17,309 คะแนน
เขต 12 นายอนุสรณ์ ปั้นทอง เพื่อไทย 14,093 คะแนน น.ส.นพวรรณ หัวใจมั่น พลังประชารัฐ 13,114 คะแนน
เขต 13 น.ส.ฐิติภัสร์ โชติเดชาชัยนันต์ พลังประชารัฐ 13,149 คะแนน นายตรีรัตน์ ศิริจันทโรภาส เพื่อไทย 11,628 คะแนน
เขต 14 นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ เพื่อไทย 14,024 คะแนน  นายณริช ผลานุรักษา พลังประชารัฐ 10,277 คะแนน

เขต 15 นายชาญวิทย์ วิภูศิริ พลังประชารัฐ 22,271 คะแนน  นายวิชาญ มีนชัยนันท์ เพื่อไทย 20,558 คะแนน
เขต 16 น.ส.เกศกานดา อินช่วย พลังประชารัฐ 10,773 คะแนน นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เพื่อไทย 10,559 คะแนน
เขต 17 นายศิริพงษ์ รัสมี พลังประชารัฐ 14,280 คะแนน นายไพโรจน์ อิสระเสรีพงษ์ เพื่อไทย 13,575 คะแนน
เขต 18 น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ เพื่อไทย 9,844 คะแนน นายเอกฤทธิ เจียกขจร อนาคตใหม่ 6,024 คะแนน
เขต 19 นายประสิทธิ์ มะหะหมัด พลังประชารัฐ 12,435 คะแนน นายสุรกฤณ ลิมปรัทกาญจนา อนาคตใหม่ 9,582 คะแนน

เขต 20 นายมณฑล โพธิ์คาย อนาคตใหม่ 12,036 คะแนน นายธันวา ไกรฤกษ์ พลังประชารัฐ 8,558 คะแนน
เขต 21 นายสมเกียรติ ถนอมสิทธิ อนาคตใหม่ 24,337 คะแนน น.ส.จักรีรัตน์ แสงวารี พลังประชารัฐ 19,554 คะแนน
เขต 22 นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร อนาคตใหม่ 14,407 คะแนน  นายศันสนะ สุริยะโยธิน พลังประชารัฐ 11,953 คะแนน
เขต 23 นายโชติพิพัฒน์ เตชะโสภณมณี อนาคตใหม่ 12,197 คะแนน  น.ส.ทิพานน ศิริชนะ พลังประชารัฐ 11,742 คะแนน
เขต 24 นายทศพร ทองศิริ อนาคตใหม่ 10,827 คะแนน นายไกรเสริม โตทับเที่ยง พลังประชารัฐ 8,112 คะแนน

เขต 25 นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ อนาคตใหม่ 15,910  คะแนน นายสากล ม่วงศิริ ประชาธิปัตย์ 9,135 คะแนน
เขต 26 นายวัน อยู่บำรุง เพื่อไทย 10,943 คะแนน  นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ อนาคตใหม่ 9,512 คะแนน
เขต 27 นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ อนาคตใหม่ 14,104 คะแนน พ.ต.ท.วันชัย ฟักเอี้ยง เพื่อไทย 13,977 คะแนน

เขต 28 นายกฤชนนท์ อัยยปัญญา พลังประชารัฐ 12,380 คะแนน  นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ อนาคตใหม่ 11,904 คะแนน
เขต 29 นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เพื่อไทย 13,413 คะแนน  นายณพงษ์ นพเกตุ พลังประชารัฐ 11, 664 คะแนน
เขต 30 นายจักรพันธ์ พรนิมิตร พลังประชารัฐ 13,750 คะแนน  นายพงษ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ เพื่อไทย 11,455 คะแนน

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์