กกต. เฝ้าระวังคืนหมาหอน ลิสต์พื้นที่แข่งขันรุนแรง ขู่เจอใครทุจริต…พร้อมระงับเลือกตั้ง!

กกต. เฝ้าระวังคืนหมาหอน ลิสต์พื้นที่แข่งขันรุนแรง ขู่เจอใครทุจริต…พร้อมระงับเลือกตั้ง!

วันที่ 23 มี.ค. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง กกต. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกกต. กล่าวว่า อุปกรณ์หน่วยเลือกตั้งก็ได้ส่งถึงจุดหมายปลายทางเรียบร้อย และได้รับการรายงานเรื่องของการส่งบัตรเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตไปยังเขตเลือกตั้งทั้ง 350 เขตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ขณะเดียวกันคืนนี้เป็นคืนก่อนการเลือกตั้งหรือที่เรียกว่า คืนหมาหอน กกต.ชุดเคลื่อนที่เร็วที่ไปตรวจสอบในจุดสงสัยที่คาดว่าอาจจะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียง รายงานข่าวของหน่วยข่าวกรองของ กกต.

ทั้งนี้ขอห้ามที่ไม่ควรทำเป็นเรื่องของการหาเสียง ทุกช่องทางโดยเฉพาะทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ให้หาเสียงในเวลา18.00 นี้ และการห้ามจำหน่ายจ่ายแจกสุรา

ประธาน กกต. กล่าวว่า หลังจากการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันพรุ่งนี้ จะเดินทางไปตรวจเยี่ยมการจัดการเลือกตั้งที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหากพบว่ามีการเลือกตั้งที่เป็นไปโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรม กกต. มีอำนาจในการสั่งระงับยับยั้งได้ทันที ตามมาตรา 26 ของกฎหมายว่าด้วย กกต.

จากนั้นตามที่กฎหมายกำหนดสามารถนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุม กกต. พิจารณาให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งล่าสุดได้รับรายงานจากหน่วยข่าวกรองว่ามีบางพื้นที่การแข่งขันทางการเมืองที่รุนแรงแต่ไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นพื้นที่ไหนบ้าง

นายอิทธิพร ยังกล่าวเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกไปใช้สิทธิ์ในวันที่ 24 มี.ค.เพื่อเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารประเทศ ซึ่งหนึ่งเสียงของทุกคนมีความเท่าเทียมและความสำคัญ นอกจากจะได้ ส.ส.เขตแล้ว ทำคะแนนที่พรรคการเมืองได้ไปคำนวณ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ยังรวมถึงรายชื่อของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของแต่ละพรรคการเมือง ถึงการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

ซึ่งจะเห็นจากเวลาการใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่ขยายไปจากเดิมเป็นเวลา 2 ชั่วโมง ซึ่งจะไม่มีใครมาขัดขวางการไปใช้สิทธิ์ของประชาชนได้เนื่องจากว่ามีบทกำหนดโทษของผู้ที่ขัดขวางไว้

ผลการเลือกตั้งจะเป็นเครื่องชี้ถึงการเมืองระบอบประชาธิปไตย จะเป็นไปในทิศทางใด ซึ่งจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากประชาชนไม่ออกมาใช้สิทธิ์ โดย กกต.ตั้งเป้าผู้มาใช้สิทธิ์ไว้ที่ร้อยละ 80 แต่ทั้งนี้ก็หวังว่าจะมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าที่ตั้งเป้าไว้