ธนาธร โชว์ Speak สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษครั้งแรก กับนักสร้างแรงบันดาลใจ ฌอน บูรณะหิรัญ

ธนาธร โชว์ Speak สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษครั้งแรก กับนักสร้างแรงบันดาลใจ ฌอน บูรณะหิรัญ

ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกกับ ฌอน บูรณะหิรัญ นักสร้างแรงบันดาลใจ โดยบทสัมภาษณ์เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับประชาธิปไตย สภาวะทางจิตใจ กิจกรรมที่ธนาธร ได้เคยทำมารวมถึงตัวละครที่ชอบใน Game of Thrones เป็นใคร ซึ่งบทสัมภาษณ์ในครั้งนี้ จะแตกต่างไปจากทุกครั้งที่ธนาธร เคยให้สัมภาษณ์ เนื่องจากจะเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ มุมมอง และแนวคิด ถือเป็นตัวตนอีกมุมหนึ่ง ของธนาธร ที่กำลังเป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ในขณะนี้

https://www.youtube.com/watch?v=vwRhX6Y6Po4

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์