ก.แรงงาน จับมือบิ๊กซี ติดตั้ง ‘จ๊อบบ็อกซ์’ ให้บริการจัดหางานทุกที่ ทุกเวลา

วันที่ 21 มีนาคม พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำโดยการให้บริการจัดหางานผ่านตู้งาน (Job Box) ระหว่าง นางเพชรรัตน์ สินอวย อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กับ นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน และผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และห้างบิ๊กซี ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี

พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานได้ส่งเสริมการมีงานทำให้กับประชาชนโดยนำนวัตกรรม “ตู้งาน” (Job Box) มาให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการมีงานทำ เข้าถึงบริการค้นหาตำแหน่งงานว่างได้ง่ายขึ้น สามารถจับคู่คนให้ตรงกับงาน หางานได้ตรงใจ ลดขั้นตอน ลดระยะเวลา ลดการใช้เอกสาร ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้บัตรประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เพียงใบเดียวในการหางานทำ สามารถระบุลักษณะงาน ค้นหาพื้นที่ตั้ง ชื่อบริษัท อัตราเงินเดือน รายได้ เมื่อกดทำรายการจะเชื่อมโยงข้อมูลการสมัครงานไปยังสถานประกอบการทันที และสมัครงานได้มากกว่า 1 แห่ง สามารถเลือกตำแหน่งงานที่สนใจและไปสมัครงานกับนายจ้างได้ทันที โดยมีการจัดตู้งาน (Job Box) จำนวน 500 ตู้ ไปติดตั้งให้บริการถึงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ เช่น สำนักงานจัดหางานจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ เรือนจำ ห้างบิ๊กซี แหล่งชุมชน เป็นต้น เป็นทางเลือกใหม่ที่สามารถหางานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561

“สำหรับการลงนามเอ็มโอยูในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งของการประสานความร่วมมือของภาครัฐกับภาคเอกชนที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเข้าถึงตำแหน่งงานว่างได้อย่างรวดเร็ว ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยความร่วมมือนี้ กกจ. จะติดตั้งตู้งาน ณ ห้างบิ๊กซี ทั่วประเทศ รวมทั้งดูแลรักษาให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ในส่วนของบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะสนับสนุนพื้นที่ภายในสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศ ตามที่ทั้งสองฝ่ายตกลงเห็นชอบร่วมกัน เพื่อให้กรมการจัดหางานสามารถติดตั้งและให้บริการตู้งาน แก่ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อย่างทั่วถึง สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีงานทำ รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนมาหางานผ่านตู้งาน เพื่อให้ประชาชนและผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าถึงตำแหน่งงานว่างและได้โอกาสการมีงานทำมากยิ่งขึ้น ขณะนี้มีตำแหน่งงานว่างที่ให้บริการในตู้งาน จำนวน 54,559 อัตรา ขณะที่มีตู้งาน ติดตั้ง ณ ห้างบิ๊กซี ทั่วประเทศ จำนวน 101 ตู้ คิดเป็นร้อยละ 20.2 ของจำนวนตู้งานทั้งหมด 500 ตู้ และมีผู้มาใช้บริการ จำนวน 14,181 คน คิดเป็นร้อยละ 49.8 ของจำนวนผู้มาใช้บริการทั้งหมด 28,480 คน” พล.ต.อ.อดุลย์ กล่าว