ปีติพระเมตตา พระเทพฯ ทรงพระดำเนินลงจากเวที พระราชทานปริญญาบัณฑิตพิการ

ปีติพระเมตตา พระเทพฯ ทรงพระดำเนินลงจากเวที พระราชทานปริญญาบัณฑิตพิการ

วันที่ 20 มี.ค. ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เผยภาพในเฟซบุ๊กส่วนตัว Tongthong Chandransu เป็นภาพ ขณะ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาบัตร แก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ร่างกายพิการทางการเคลื่อนไหว 2 ราย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระเมตตา ทรงพระดำเนินลงจากเวที มาพระราชทานปริญญาบัตรให้แก่บัณฑิตทั้งสองรายเป็นกรณีพิเศษ

โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง ได้โพสต์ว่า “ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มีสภาพร่างกายพิการทางการเคลื่อนไหวจำนวนสองราย ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเมื่อวันวานนี้ โดยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตรเป็นกรณีพิเศษ บัณฑิตทั้งสองรายมิได้เดินขึ้นรับพระราชทานบนเวทีอย่างบัณฑิตทั่วไป

เห็นภาพแล้วหมดคำจะพร่ำพจน์
ภาพที่ปรากฏนั้นสูงค่า
เจ้าฟ้าที่ไม่ได้อยู่บนฟ้า
แต่ทว่าประทับในหัวใจคน”