วช.ยกทัพ ขนงานวิจัยกว่า 100 ชิ้น โชว์ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562”

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) แถลงข่าวเตรียมจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019) ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดิอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมทั้งเผยว่า วช. ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019)” ขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ “วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคง และยั่งยืน”

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงเป็น “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่องานวิจัยไทย และเป็นเวทีเชื่อมโยงงานวิจัยที่มีศักยภาพของคนไทยไปสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ในระดับประเทศและระดับโลก

โดยการจัดงานในปีนี้ ได้รับเกียรติจาก พล.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออนาคตประเทศไทย” พร้อมมอบโล่และประกาศนียบัตร รับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับชาติ (NECAST) และมอบเกียรติบัตรรับรองเป็น “วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย” (แม่ไก่)

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย

  1. ภาคการประชุม/สัมมนา ในหัวข้อต่างๆ ร่วม 100 กว่าหัวข้อ

2. ภาพนิทรรศการ โชว์ผลงานรูปภาพ เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และ 10

3. กิจกรรม Highlight Stage นำเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ระดับชุมชน/องค์กร/พาณิชย์ ต่างๆ

4. กิจกรรม Thailand Research Symposium 2019 ให้นักวิจัยสาขาวิชาการต่างๆ มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยต่อผู้สนใจและผู้ใช้ประโยชน์

5. กิจกรรมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2562 ให้นิสิต นักศึกษาในทุกระดับจากสถาบันอุดมศึกษา นำผลงานมาประกวด

6. การมอบรางวัลมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 (Thailand Research Expo 2019 Award) เป็นการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน ที่เสนอนิทรรศการผลงานวิจัย ภายในงานอย่างโดดเด่น

7. กิจกรรม Research Clinic เป็นการให้คำปรึกษาในเรื่องของการวิจัย

8. การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ภาคเอกชนมีโอกาสแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ จากโครงการในพระราชดำริ ผลงานวิจัย

โดยงานจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ