เริ่มแล้ว! 1.46 ล้านผู้ถือบัตรคนจน ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี จัดให้เดือนละ 500 บาท

เริ่มแล้ว! 1.46 ล้านผู้ถือ บัตรคนจน ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรี จัดให้เดือนละ 500 บาท

บัตรคนจน / เมื่อวันที่ 19 มี.ค. น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมนายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย และนายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ (BTS) ร่วมเปิดการใช้ช่องทางการรับชำระเงินค่าโดยสารรถไฟฟ้า BTS สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งแรกในปี 2560 ประเภทบัตรแมงมุม เวอร์ชั่น 2.0 , 2.5 จำนวน 1.3 ล้านราย

และผู้ที่ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมในปี 2561 ประเภทบัตร Contactless (EMV 4.0) จำนวน 1.6 แสนราย รวมทั้งสิ้น 1.46 ล้านราย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลที่ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนในเขตกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.ปทุมธานี จ.นครปฐม จ.สมุทรปราการ และจ.สมุทรสาคร โดยมีวงเงินในบัตรฯ เพื่อใช้บริการขนส่งสาธารณะเดือนละ 500 บาท

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์