ป.ป.ส.แจ้งเตือนโพสต์ ซื้อ-ขาย กัญชา ใครแชร์เข้าข่าย ‘โฆษณายาเสพติด’ มีโทษจำคุก

ป.ป.ส.แจ้งเตือนโพสต์ ซื้อ-ขาย กัญชา ใครแชร์เข้าข่าย ‘โฆษณายาเสพติด’ มีโทษจำคุก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ (ป.ป.ส.) กล่าวถึงกรณีมีการโพสต์ภาพ คลิปวิดีโอ ข้อความต่างๆ ผ่านโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ ประกาศเปิดซื้อ-ขาย หรือสมัครตัวแทนขายยาเสพติด โดยเฉพาะ “กัญชา” เพื่อการรักษาโรค ซึ่งกำลังเป็นที่สนใจของสังคม ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ เนื่องจาก พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ที่มีผลประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 มีวัตถุประสงค์ให้ “กัญชา” ใช้ผ่อนปรนเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ห้ามเสพ ซื้อ ขาย พกพา ปลูก รวมทั้งโพสต์ภาพให้ชักชวนเสพ หรือจำหน่าย

นายนิยมยังกล่าวว่า ขอย้ำว่ากัญชายังเป็นยาเสพติดผิดกฎหมาย ไม่สามารถผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพได้ บทนิรโทษกรรมมีเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีกัญชาในครอบครองอยู่เดิมใช้ในทางการแพทย์ โดยสามารถแจ้งขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือในต่างจังหวัดแจ้งขออนุญาตได้ที่สาธารณสุขจังหวัดเท่านั้น และต้องแจ้งภายใน 90 วัน หรือภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 แต่ไม่ได้หมายถึงว่าเปิดให้บุคคล หน่วยงาน องค์กรผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพได้ รวมทั้ง การโพสต์ภาพ คลิป วิดีโอ หรือข้อความในลักษณะซื้อ-ขายกัญชา น้ำมันกัญชา หรือยาเสพติดทุกชนิด มีความผิดทางกฎหมาย

“การโพสต์รวมถึงการแชร์เป็นความผิดฐาน ‘โฆษณายาเสพติดให้โทษ’ ผู้โพสต์หรือแชร์ภาพหรือข้อความที่ฝ่าฝืนกระทำความผิดดังกล่าวต้องโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000-200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ จึงฝากถึงผู้ป่วยอย่าหลงเชื่อว่าสามารถซื้อ-ขายกัญชาได้ทั่วไป หากต้องการใช้กัญชาเพื่อการบำบัดรักษาโรคให้ไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการและวินิจฉัย หรือสั่งใช้กัญชาหรือสารสกัดเพื่อการบำบัดรักษาโรคซึ่งจะได้กัญชาหรือสารสกัดที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ และใช้ได้โดยไม่เป็นความผิดตามกฎหมาย” นายนิยมกล่า