“ในหลวง”มีพระพักตร์แจ่มใสทุกครั้งที่ทรงได้ยินพสกนิกรเปล่งเสียง”ทรงพระเจริญ”

ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ อดีตหัวหน้าคณะแพทย์ที่ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเมื่อครั้งที่ถวายการรักษาในอดีต ว่า พระองค์ทรงมีพระราชกระแสในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแพทย์และคนไข้ว่า ให้พวกเราอ่อนน้อม ถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร ซึ่งพระราชกระแสนี้ได้นำมาถ่ายทอดมอบให้แก่คณะแพทย์และชาวศิริราชทุกคน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้ตลอด โดยทุกคนมีดีหมด อย่าไปดูถูก ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน หากทำได้ ไมตรีจิตก็จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ หรือผู้ป่วยก็ตาม และจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยและญาติดีขึ้น เป็นพระราชกระแสที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราชาวไทยที่จะนำไปใช้ได้

ศ.คลินิก นพ.ธีรวัฒน์ กล่าวด้วยว่า การที่ประชาชนมาให้กำลังใจพระองค์ท่านในรูปแบบต่างๆ หรือการเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ท่านทรงได้ยินตลอดและทรงมีพระพักตร์แจ่มใสขึ้น พระองค์ท่านทรงรับรู้ตลอดเวลาว่าประชาชนเป็นห่วงพระองค์ท่านมากเพียงใด ดังนั้น ตนจึงเห็นว่ากำลังใจเป็นเรื่องที่ดี ยิ่งในผู้ป่วยทุกคนถือว่าสำคัญที่สุด

ที่มา ข่าวสด