“อุตตม” ยัน คิดมารอบคอบ เงินเดือน ป.ตรี 2 หมื่น อาชีวะหมื่นแปด

“อุตตม” ยัน คิดมารอบคอบ เงินเดือน ป.ตรี 2 หมื่น อาชีวะหมื่นแปด

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ถูกสังคมวิจารณ์นโยบายเงินเดือนปริญญาตรี 20,000 บาท และอาชีวะศึกษาเดือนละ 18,000 บาท ของพรรค พปชร.ว่า พรรค พปชร.พิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบ และยืนยันว่าการสร้างหลักประกันรายได้ของผู้ที่จบการศึกษาสามารถทำได้จริง เพราะพรรควางมาตรการเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพด้านการศึกษาและความเชี่ยวชาญ พรรค พปชร.เน้นการปฏิรูประบบการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพ

นายอุตตม กล่าวว่า ส่วนที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้เรียนฟรี สนับสนุนปัจจัยด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา มองว่าหากจัดให้เรียนฟรีแล้วไม่มีคุณภาพ ไม่ตอบโจทย์ของการพัฒนาคน เพื่อให้คนพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นนโยบายแจก หรือให้ฟรี เบื้องต้นต้องพิจารณารายละเอียด และบางกรณีการศึกษาต้องลงทุนในค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม และไม่แพงเกินไป ขณะที่แนวทางของรัฐบาลชุดปัจจุบันที่ตอบโจทย์เรื่องการปฏิรูปการศึกษาไปพอสมควร พรรคจะพิจารณาและสานต่อ