เพื่อไทย เปิดรายละเอียด นโยบาย “หวยบำเหน็จ” หมัดเด็ด จูงใจซื้อหวยพร้อมออมเงิน!

เพื่อไทย เปิดรายละเอียด นโยบาย “หวยบำเหน็จ” หมัดเด็ด จูงใจซื้อหวยพร้อมออมเงิน!

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงรายละเอียดนโยบายหวยบำเหน็จ (สลากการออมแห่งชาติ) ว่า แนวคิดดังกล่าว สืบเนื่องจากประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุเร็วกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่คนจำนวนมากยังขาดเงินออม เกิดภาวะแก่ก่อนรวย และทั้งแก่ทั้งจน ประกอบกับเรื่องการซื้อหวยอยู่กับสังคมไทยมาตลอด จึงคิดนโยบายนี้ขึ้นมา

โดยผู้ซื้อสลากจะได้เงินที่ซื้อสลากคืนทั้งหมดเมื่ออายุ 60 ปี และช่วยลดงบประมาณที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มให้กับเบี้ยคนชราขั้นต่ำปีละ 12,000 ล้านบาทลงไปได้

“รายละเอียดนโยบาย 1.การขายสลากการออมแห่งชาติ จะจูงใจให้เกิดการออมด้วยรางวัลเหมือนสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่จะเอาใบสลากไปฝากเข้าบัญชีฝากระยะยาวได้ จะได้เงินต้นค่าสลากกลับคืนครบทุกบาทพร้อมดอกเบี้ยเมื่ออายุครบ 60 ปี สำหรับผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี ถ้าซื้อแล้วจะได้เงินสะสมเป็นเงินช่วยฌาปนกิจศพ ได้เงินคืนทุกบาทเมื่อเสียชีวิต

2.เงินซื้อหวยของคนไทย ถึงปีละ 2.5 แสนล้านบาท จะทำให้เงินจำนวนนี้ส่วนหนึ่งกลับเป็นเงินออมใช้ในวัยชราของผู้สูงอายุ

3.คาดการณ์เงินออมจากสลากเงินออมแห่งชาติแบบคาดการณ์น้อยที่สุดไว้ ต่อปี 12,000 ล้านบาท

4.รัฐบาลจะแยกเงินนี้ไว้เป็นเงินออมของประชาชน นำใส่เข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติ

5.เงินรางวัลและค่าดำเนินการต่างๆ เช่น ค่าพิมพ์สลาก ได้จากผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนการออมแห่งชาติ ประมาณการที่ 4 % โดยเงินรางวัลคิดจาก 50 % ของกำไรกองทุน ส่วนที่เหลือเป็นค่าดำเนินการ และส่วนที่ใส่เงินหนุนเข้าไปในกองทุนการออมแห่งชาติ และ

6.ราคาสลากสามารถซื้อได้ที่ใบละ 50 บาท รางวัลต่องวดใกล้เคียงกับสลากออมสิน” นายภูมิธรรม กล่าว