ฝุ่นพิษภาคเหนือยังวิกฤติ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ยกเลิกเที่ยวบิน พบไฟป่ากว่า 100 จุด

ฝุ่นพิษภาคเหนือยังวิกฤติ เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ยกเลิกเที่ยวบิน พบไฟป่ากว่า 100 จุด

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ โดยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

พบค่าฝุ่นระหว่าง 63 – 207 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ค่ามาตรฐานอยู่ที่ 50 มคก./ลบ.ม. คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ

พื้นที่ที่มีค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ได้แก่ บริเวณต.แม่ปะ อ.แม่สอด ตาก, ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.สบป้าด อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน

ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 93 – 285 มคก./ลบ.ม. เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา, ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่

คพ.ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่งดการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละอองอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามในกรณีที่ประชาชนอยู่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝุ่นละอองมีผลกระทบต่อสุขภาพ ขอให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมใส่หน้ากากป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยงควรเฝ้าระวังสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจมีเสียงวี้ด ใจสั่น คลื่นไส้ วิงเวียนศรีษะ แน่นหน้าอก ให้รีบพบแพทย์ และสามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และแอพลิเคชั่น air4thai

ทั้งนี้ข้อมูลจากดาวเทียมระบบเวียร์ (viirs) ตรวจพบความร้อนกว่า 100 จุด กระจายอยู่ทั่ว 9 จังหวัดภาคเหนือ ขณะที่หน่วยดับไฟป่าชุดเหยี่ยวดง กรมป่าไม้ ระดมกำลังลาดตระเวนเพื่อดับไฟป่า โดยเฉพาะในพื้นที่จ.แม่ฮ่องสอน

ตั้งแต่บ้านห้วยแก้วล่าง ม.7 ต.ผาบ่อง – บ้านห้วยโป่ง ม.1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งจุดที่เกิดไฟป่ามีทั้งอยู่ในป่าลึกบนเทือกเขาสูงชัน พื้นที่เกษตร ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และป่าข้างทางหลวง

ด้านนายสุนทร กันทะมาลา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน รายงาน อุณหภูมิต่ำสุด เช้าวันนี้วัดได้ 19 องศาเซลเซียส ค่าทัศนวิสัยเหลือเพียง 1,600 เมตร ต่ำสุดกว่าทุกวัน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการบินอย่างแน่นอน

บริษัทบางกอกแอร์เวย์ จำกัด สายการบินที่ให้บริการระหว่างท่าอากาศยานเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน ได้ประกาศยกเลิกเที่ยวบินเพิ่มอีก จากเดิมครั้งแรก ยกเลิกตั้งแต่วันที่ 14 – 16 มี.ค. 62 ได้ประกาศเพิ่มเป็น ยกเลิกเที่ยวบิน ระหว่างวันที่ 17 – 24 มี.ค. 62

เนื่องจากทัศนวิสัยต่ำ กระทบต่อการบิน และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็จะเลื่อนกำหนดการบินต่อไปอีก จนกว่าจะแก้ไขปัญหาไฟป่าได้ ทั้งนี้ตั้งแต่เริ่มมีไฟป่าเกิดขึ้นได้ยกเลิกเที่ยวบินรวม จำนวน 32 เที่ยวบิน