‘อุตตม’ แจงยิบ หมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน เจ๋งกว่านโยบายพรรค-รัฐบาลอื่น

‘อุตตม’ แจงละเอียดยิบ หมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน เจ๋งกว่านโยบายพรรค-รัฐบาลอื่น

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ให้สัมภาษณ์ถึงนโยบายหมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน เพื่อดูแลสุขภาพ อนามัย รวมถึงส่งเสริมและป้องกันโรคภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ว่า นโยบายดังกล่าวมีแนวคิดตั้งต้นจากคำว่า ประชารัฐ สร้างคน คนสร้างชาติ ดังนั้นพรรคพลังประชารัฐ จึงให้ความสำคัญด้านการดูแลทรพัยากรมนุษย์ โดยที่ผ่านมาพบว่าประเทศไทยมีระบบการรักษาทางการแพทยที่เน้นด้านการรักษามากกว่าการป้องกันและให้ความรู้กับประชาชน พรรคจึงเห็นความสำคัญต่อแนวทางการให้ความรู้เพื่อป้องกันโรคและส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนที่ตรงจุด ผ่านโครงการหมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน เข้าถึงชุมชนทั่วประเทศ โดยภายใน 3 ปี จะมีบุคลากรทางการแพทย์และฝ่ายสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข จำนวน 6,500 คน เพื่อให้บริการประชาชนในทุกชุมชนได้อย่าง 100 เปอร์เซ็นต์

“สำหรับทีมแพทย์และพยาบาล ในทีมดูแลชุมชน ประกอบด้วย หมอ, หมอฟัน, เภสัช, แพทย์แผนไทย และนักวิชาการด้านสาธารณสุข นอกจากเข้าถึงประชาชนได้แบบตัวต่อตัวแล้ว จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยช่วยด้านวินิจฉัยโรค การรักษารวมถึงการส่งต่อไปยังสถานพยาบาล อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าการสร้างทีมแพทย์เพื่อเข้าถึงประชาชนในชุมชนที่เป็นมาตรฐานและได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่เท่าเทียมนั้น จะมีค่าใช้จ่าย ตามเกณฑ์และเงื่อนไขคือไม่แพง” นายอุตตมกล่าว

นายอุตตมกล่าวต่อว่า สำหรับการสร้างทีมแพทย์และพยาบาลที่มีคุณภาพ จำนวน 6,500 คน หากพรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาล​ ระยะเริ่มต้นจะทำความร่วมมือกับสถานศึกษาของเอกชน และของรัฐที่ผลิตบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม เพื่อสร้างทีมหมอที่มีคุณภาพ​ ขณะเดียวกันทีมแพทย์และพยาบาลดังกล่าวจะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมด้วย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการลาออกจากงานภาครัฐ เพื่อรับไปรับงานของสถานพยาบาลเอกชนที่ให้ค่าตอบแทนสูง

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวด้วยว่า ขณะที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ยังคงให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ แต่จะเน้นงานด้านดูแลสุขภาพของประชาชนที่สนับสนุนทีมแพทย์และพยาบาลในโครงการหมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือ ซึ่งเปรียบเหมือนแคร์เทคเกอร์ ขณะเดียวกัน อสม.ต้องได้รับค่าจ้างและค่าตอบแทนตามแนวทางที่รัฐบาลชุดปัจจุบันดำเนินการ

“ผมยืนยันว่า นโยบายหมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน ดีและแตกต่างจากพรรคการเมืองอื่น รวมถึงโครงการที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาทำแน่นอน เพราะพรรคเน้นการเข้าถึงชุมชน ใช้เทคโนโลยีที่เอื้อต่อการรักษา การให้ความรู้และการป้องกันโรคที่ใกล้ชิดกับประชาชน ขณะเดียวกันนโยบายนี้จะบูรณาการเข้ากับสถานพยาบาลของชุมชน และสาธารณสุขตำบลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลประชาชนที่ทั่วถึง ซึ่งต่างจากโครงการด้านนี้ของพรรคการเมืองหรือรัฐบาลชุดที่ผ่านๆ มาที่เน้นการแก้ปัญหาเมื่อเกิดโรค และใช้การรักษาเป็นหลัก ขณะที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึง เพราะมีทีมหมอเข้าหาถึงบ้าน ประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทาง รวมถึงให้บริการอย่างทัดเทียมไม่ว่าประชาชนจะอยู่ในชุมชนห่างไกลแค่ไหน” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าว

สำหรับงบประมาณที่ใช้ดำเนินการนโยบายหมอถึงบ้าน พยาบาลถึงเรือน นายอุตตมชี้แจงว่า พรรคพลังประชารัฐยึดถือการใช้งบประมาณตามกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งรายละเอียดนั้นต้องพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ที่มีบางพรรคการเมืองตั้งข้อสังเกตว่านโยบายของพรรคพลังประชารัฐขาดการบอกตัวเลขงบประมาณที่ใช้ และอาจเข้าข่ายปฏิบัติไม่ได้จริงนั้น ตนยืนยันว่า ทุกนโยบายผ่านการพิจารณาอย่างดีทั้งรายละเอียดและงบดำเนินการ ซึ่งยืนยันว่าเมื่อได้เป็นรัฐบาลทุกนโยบายสามารถปฏิบัติให้เป็นจริงได้

“งบประมาณเพื่อใช้ในนโยบายบางอย่างชี้แจงไปแล้ว ที่มีคนถามเขาอาจไม่ได้ดู ดังนั้นผมขอให้กลับไปดูสิ่งที่พรรคพลังประชารัฐได้แถลงไปแล้ว เช่น นโยบายมารดาประชารัฐ ที่ดูแลอนาคตของชาติตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ที่พรรคบอกว่าเด็กหนึ่งคนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะได้รับเงินดูแล 2.6หมื่นบาทต่อปี ถือเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศและดูแลเด็กไทย” นายอุตตมกล่าว