โรคระบาดพิษสุนัขบ้าบริเวณวัดอนงคารามเป็นเรื่องจริง

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงเเสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 ให้บริเวณวัดอนงคารามวรวิหาร ถนนสมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กทม. ทิศเหนือจดเขตพระนครและเขตสัมพันธวงศ์ ทิศใต้จดเขตบางคอแหลม ทิศตะวันออกจดเขตบางรักและเขตสาทร ทิศตะวันตกจดเขตธนบุรี เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม ถึง 9 พฤศจิกายน 2559 เนื่องจากพบแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้าบ้านั้น เป็นเรื่องจริง แต่ก็ไม่อยากให้ประชาชนเกิดความตระหนก เนื่องจากการออกประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพื่อ ให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกและง่ายขึ้นเท่านั้น เพราะเจ้าหน้าที่จะมีอำนาจเพิ่มเติมในการควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกจากพื้นที่ โดยเฉพาะสัตว์ที่ผ่านการสัมผัสโรค การทำหมันสัตว์จรจัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งยังมีอำนาจในการสั่งให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนให้มากขึ้น เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาด

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%ae%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%9e%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%88%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%a3

“หากโรคระบาดในพื้นที่ดังกล่าวคลี่คลาย หรือ มีความรุนแรงของโรคขยายออกไป ก็เป็นดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ที่จะยกเลิกคำสั่ง หรือขยายเวลาประกาศออกไป นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเจ้าหน้าสาธารณสุขสามารถควบคุมและป้องกันสถานการณ์ได้ง่ายขึ้น หากพบการระบาดจากสัตว์ไปสู่คน”นายสัตวแพทย์ไพโรจน์กล่าว

ที่มา  มติชนออนไลน์