ทหารกะเหรี่ยงคะยา ถวายความอาลัยในหลวง

เมื่อวันที่ 19 ต.ค. ที่กองบัญชาการใหญ่ ฐานยามู รัฐคะยา ประเทศเมียนมา พื้นที่ตรงข้าม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน พลจัตวาอ่องเมี๊ยะ รองผู้บัญชาการทหารสูงสูง กองกำลังทหารกะเหรี่ยงคะยา จัดทำพิธีแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

201610192300074-20060412082351

โดยพิธีถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พลจัตวาอ่องเมี๊ยะ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อชาวคะยาที่หนีร้อนมาพึ่งเย็นและได้อาศัยอยู่ในศูนย์อพยพบ้านใหม่ในสอย และศูนย์อพยพบ้านใหม่แม่สุริน พร้อมมีการอ่านสาส์นถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมีใจความดังนี้

“พรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะยา และประชาชนชาวคะยา ขอถวายความอาลัยแด่การเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา พระองค์ทรงมีความความเมตตากรุณา โดยไม่เลือกเชื้อชาติหรือศาสนา ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อสร้างชีวิตที่ดีแก่พสกนิกรโดยถ้วนหน้า ซึ่งมีความหมายอย่างลึกซึ้ง พวกเราจะจดจำตลอดชั่วกาลนาน

โดยเฉพาะทรงมีพระเมตตากรุณาที่ราชอาณาจักรไทยได้ให้ที่พักพิงให้แก่ประชาชนชาวกะเหรี่ยงคะยา (คะเรนนี) และชนกลุ่มน้อยกลุ่มต่างๆ ที่เข้ามาพึ่งพิงพระบรมโพธิสมภาร รวมถึงแรงงานจากประเทศเมียนมาที่เข้ามาประกอบอาชีพในราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ พวกเราพรรคก้าวหน้าแห่งชาติคะยา รวมทั้งประชาชนชาวคะยาทุกหมู่เหล่า ขอถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศอย่างสุดซึ่ง”

201610192300073-20060412082351201610192300076-20060412082351

ที่มา  ข่าวสด