ศรีสุวรรณ ผิดหวัง กกต. สอบโต๊ะจีน พปชร. ไม่ตรงคำร้อง ทำให้รอดยุบพรรค ถามหาความเที่ยงธรรม

ศรีสุวรรณ ผิดหวัง กกต. สอบโต๊ะจีน พปชร. ไม่ตรงคำร้อง ทำให้รอดยุบพรรค ถามหาความเที่ยงธรรม

วันที่ 12 มี.ค. นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย แถลงการณ์สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่อง ผิดหวังเลขา กกต. สอบโต๊ะจีน พปชร.ไม่ตรงกับคำร้อง ความว่า ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง แถลงเปิดเผยถึงการพิจารณาคำร้องกรณีพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) จัดโต๊ะจีนระดมทุน 200 โต๊ะ ๆ ละ 3 ล้านบาท ได้ยอดรวมมูลค่ากว่า 650 ล้านบาทว่า จากการตรวจสอบผู้บริจาค ที่มีนิติบุคคล 40 แห่ง และบุคคล 84 คน ไม่พบบุคคลต่างชาติร่วมบริจาคเงิน ถือว่าไม่มีความผิด และไม่เข้าข่ายถูกยุบพรรคนั้น

คำแถลงดังกล่าว ไม่ทราบว่าเลขา กกต. นำมาจากคำร้องของผู้ใด เพราะสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไม่เคยร้องว่าเงินที่พรรค พปชร.จัดระดมทุนโต๊ะจีนนั้น มีบุคคลต่างชาติบริจาคหรือไม่ แต่คำร้องที่สมาคมฯร้องให้ กกต.ตรวจสอบ คือ 1)มีข้าราชการและหรือหน่วยงานรัฐร่วมบริจาคทั้งทางตรงหรือทางอ้อมตามมาตรา 76 แห่งพรป.พรรคการเมือง 2560 หรือไม่ อย่างไร

 

2)เงินที่นิติบุคคลบางแห่งบริจาคนั้น เป็นบริษัทที่มีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด แต่ทำไมจึงมีศักยภาพในการบริจาคได้ ซึ่งอาจเข้าข่ายมาตรา 72 และหรือมาตรา 29 แห่ง พรป.พรรคการเมือง 2560 หรือไม่ 3)มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น กทม. ททท. ฯลฯ มาร่วมซื้อโต๊ะและหรือบริจาคด้วยหรือไม่ ตามที่มีชื่อปรากฎในแผนผังของการจัดโต๊ะจีนดังกล่าว

ซึ่งหากพิจารณาไต่สวนแล้วมีข้อมูลอันเชื่อได้ว่ามีเหตุตามคำร้องทั้ง 3 ประเด็นข้างต้น ก็สามารถใช้เป็นเหตุตามมาตรา 72 ประกอบมาตรา 92(3) ได้ที่ระบุว่า “ห้ามมิให้พรรคการเมืองและผู้ดํารงตําแหน่งในพรรคการเมืองรับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย” ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองสามารถเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ กกต.เสนอศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรค พปชร.ได้ต่อไป

แต่การที่เลขา กกต. มากล่าวอ้างการตรวจสอบเฉพาะมาตรา 74 คือ ไม่มีผู้บริจาคเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลต่างชาติก็สรุปเอาง่ายๆว่าไม่มีเหตุแห่งการยุบพรรค พปชร.โดยไม่นำมาตรา 72 มาพิจารณาตรวจสอบเลยนั้น ท่านเลขา กกต.ไปกินอะไรมาผิดสำแดงหรือเปล่า ? เช่นนี้จะเรียกว่าเป็นการใช้อำนาจไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมได้อย่างไร ?

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์