สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 

วันที่ 11 มี.ค. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) อัญเชิญตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์