เชียงใหม่ อากาศแย่ ฝุ่นพิษพุ่งสูง ขึ้นอันดับ 1 โลก ส่งผลกระทบสุขภาพ

เชียงใหม่ อากาศแย่ ฝุ่นพิษพุ่งสูง ขึ้นอันดับ 1 โลก ส่งผลกระทบสุขภาพ

เว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษ รายงาน สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคเหนือ พบว่า คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)

ตรวจพบค่าระหว่าง 24-126 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ น่าน, ต.บ้านต๋อม อ.เมือง พะเยา

ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง, ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ ลำปาง, ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน, ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่, ต.ศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่, ต.นาจักร อ.เมือง แพร่, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน

ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ตรวจพบค่าระหว่าง 46-163 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เกินมาตรฐานที่บริเวณต.ในเวียง อ.เมือง น่าน, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย

ขณะที่ เว็บไซต์ AirVisual จัดอันดับค่า World AQI Ranking โดยในเวลา 11.25 น. เชียงใหม่ ติดอันดับ 1 ของโลก โดยค่า AQI อยู่ที่ 212

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานคุณภาพอากาศว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าสภาพอากาศในพื้นที่จ.เชียงใหม่ มีหมอกควันปกคลุมแต่เช้า ประชาชนในหลายพื้นที่ไม่สามารถมองเห็นดอยสุเทพได้ ซึ่งคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ “มีผลกระทบต่อสุขภาพมาก”

 

ที่มา ข่าวสดออนไลน์