บินไทยปรับตารางบิน กรุงเทพ-การาจี หลังโอมานสั่งปิดน่านฟ้า

เรืออากาศเอกปรารถนา พัฒนศิริ ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคง และมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าบริษัท มีความจำเป็นต้องปรับตารางการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน

และเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เนื่องจากประเทศโอมาน ประกาศปิดน่านฟ้าระหว่าง ปากีสถานและมุมไบ สาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 6-11 มี.ค. 2562 ช่วงเวลา 21.00 น. – 07.00 น. (เวลาท้องถิ่นโอมาน)

“ก่อนหน้านี้การบินไทยสามารถบินไปปากีสถานได้แล้ว 1 เส้นทาง คือเส้นทาง กรุงเทพ-การาจี โดยบินผ่านน่านฟ้าโอมาน แต่ระหว่างวันที่ 6-11 มีนาคม 2562 เวลา 21.00 น. – 07.00 น. (เวลาท้องถิ่น) ประเทศโอมานได้ประกาศปิดน่านฟ้าระหว่างโอมาน ปากีสถานและมุมไบ สาธารณรัฐอินเดียแล้ว ทำให้การบินไทยต้องปรับตารางการบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-การาจี และเปลี่ยนแบบเครื่องบินให้มีขนาดใหญ่ขึ้น จากเดิมใช้เครื่องบินแบบแอร์บัส เอ 330-300 เปลี่ยนเป็นแบบโบอิ้ง 747-400 ซึ่งจะสามารถขนส่งผู้โดยสารไป-กลับ ได้รวม 750 คน”

สำหรับตารางบินที่มีการปรับมีรายละเอียดดังนี้ 1. เที่ยวบินที่ ทีจี 341 วันที่ 8 , 9 และ 11 มีนาคม 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น. ถึงการาจี เวลา 22.25 น. (เวลาท้องถิ่น) ปรับเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 3419 วันที่ 9,10 และ 12 มีนาคม 2562 เส้นทางกรุงเทพฯ-การาจี ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ เวลา 07.01 น. คาดว่าจะถึงการาจี เวลา 11.30 น. (เวลาท้องถิ่น)
2. เที่ยวบินที่ ทีจี 342 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ วันที่ 9 , 10 และ 12 มีนาคม 2562 ออกเดินทางจากการาจีเวลา 23.35 น. (เวลาท้องถิ่น) และ เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 06.10 น. ปรับเป็นเที่ยวบินที่ ทีจี 3429 วันที่ 9,10 และ 12 มีนาคม 2562 เส้นทางการาจี-กรุงเทพฯ ออกเดินทางจากการาจีเวลา 12.30 น. (เวลาท้องถิ่น) และคาดว่าจะเดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 22.05 น.