งานเข้ามั้ย!! แชร์ว่อน สนธิรัตน์ ปราศรัย สัญญาว่าจะเพิ่มเงินบัตรคนจน จี้กกต.ตรวจสอบ

งานเข้ามั้ย!! แชร์ว่อน สนธิรัตน์ ปราศรัย สัญญาว่าจะเพิ่มเงินบัตรคนจน จี้กกต.ตรวจสอบ

โลกออนไลน์ แชร์คลิปที่นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) กล่าวปราศรัยที่จ.ลพบุรี โดยในตอนหนึ่ง ความว่า บัตรสวัสดิการพี่น้องรู้จักมั้ยครับ ชอบมั้ยครับ ชอบหรือไม่ชอบ เอาเพิ่มมั้ย ได้เงินเพิ่มเอามั้ย ได้ของเพิ่มเอามั้ย ถ้าเอาต้องเลือกพรรคพลังประชารัฐ

ซึ่งการปราศรัยในลักษณะดังกล่าว อาจเข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. กำหนดในมาตรา 73 ว่า 1.ห้ามผู้สมัครไม่ให้ จัดทํา ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด อันอาจคํานวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด

2.ห้ามให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด ถ้าทำผิดให้ถือว่าเป็นความผิดฐานฟอกเงิน และส่งให้สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตรวจสอบ

ทั้งนี้จากคำปราศรัยดังกล่าว ทำให้ผู้ใช้สังคมออนไลน์ จี้ให้กกต.เข้ามาตรวจสอบ เพื่อดำเนินคดี

นาที 1.47.34