เผยประกาศตั้ง”พล.อ.เปรม” เป็นผู้สำเร็จราชการฯชั่วคราว เลือก”ธานินทร์”ประธานองคมนตรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว โดยนายสัญญา สุเรนทรานนท์ เลขาธิการองคมนตรี มีหนังสือสำนักราชเลขาธิการทำเนียบองคมนตรี ที่ รล.006.2/25182 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2559แจ้งมายังสำนักนายกรัฐมนตรีว่า พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ได้เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน และไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ประธานองคมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร คณะองคมนตรีจึงเลือกนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ให้ทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นการชั่วคราวไปพลางก่อน

ทั้งนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะรักษาการอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า กรณีเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ทำหน้าที่ประธานองคมนตรีเป็นไปพลางก่อน แทน พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ นั้น เป็นไปตามข้อกฎหมาย และการที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ข้อความดังกล่าวอย่างเป็นทางการ เนื่องจากสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แจ้งให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่งแสดงว่าคณะองคมนตรีได้มีการประชุมคัดเลือกประธานองคมนตรีคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว มิเช่นนั้นกรมประชาสัมพันธ์คงไม่กล้านำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ

 

ที่มา มติชนออนไลน์