เปิดมติศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน เป็นเอกฉันท์ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิ์ 10ปี!

เปิดมติศาลรัฐธรรมนูญ ตัดสิน เป็นเอกฉันท์ ยุบพรรคไทยรักษาชาติ ตัดสิทธิ์ 10ปี!

เมื่อเวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ ได้อ่านคำวินิจฉัยคดีที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 ฐานกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จากกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี โดยมีเลขาธิการกกต.และแกนนำพรรคไทยรักษาชาติ มาร่วมรับฟัง

ศาลมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคไทยรักษาชาติ 9:0

และ มีมติ 6 ต่อ 3 เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคที่ถูกยุบ นับตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งในวันที่ 8 ก.พ. 2562 ที่เป็นการกระทำให้เป็นเหตุยุบพรรค ตามมาตรา 92 มีกำหนด 10 ปี ห้ามใช้ชื่อย่อของพรรคที่ถูกยุบ หรือเครื่องหมายซ้ำ หรือชื่อซ้ำ ภายใน 10 ปี และมติเอกฉันท์ ห้ามมิให้ผู้เคยเป็นกก.บห.พรรคดังกล่าว จดทะเบียนตั้งพรรค หรือเป็นกก.บห.พรรคภายใน 10 ปี ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา 94 วรรคสอง