เข้มรอบศาล รธน. ประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีกำหนด หวั่นผู้ไม่หวังดีก่อเหตุ!

เข้มรอบศาล รธน. ประกาศห้ามชุมนุมในรัศมีกำหนด หวั่นผู้ไม่หวังดีก่อเหตุ!

ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) เมื่อวันที่ 7 มี.ค. พล.ต.ต.ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รอง ผบช.น. ได้ออกคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 62/2562 เรื่องประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในลักษณะหรือไม่เกิน 50 เมตร รอบพื้นที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกา ตาม มาตรา 7 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ตามหนังสือสถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องด่วนที่สุดที่ 0015 (บก.น.2) 7/421 ลงวันที่ 6 มี.ค. 2562 รายงานว่าในวันที่ 7 มี.ค. 2562 เวลา 15.00 น.

ศาลรัฐธรรมนูญจะนัดอ่านคำวินิจฉัย กรณีมีการร้องขอให้ยุบพรรคไทยรักษาชาติขึ้น หน้าอาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งสองห้องไม่ได้รับข้อมูลจากการเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้านการข่าวอาจมีกลุ่มที่สนใจการเมืองมาร่วมชุมนุมฟังผลวินิจฉัยของศาล ซึ่งอาจมีทั้งผู้ที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วยกับผลวินิจฉัยของศาล ตลอดจนอาจมีกลุ่มที่ไม่หวังดีมาก่อเหตุสร้างสถานการณ์บริเวณหน้าศูนย์ราชการ อาคารเอ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

ซึ่งเป็นสถานที่ทำการของศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกา ตลอดจนส่วนราชการอื่นอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนโดยเฉพาะเส้นทางแจ้งวัฒนะหรืออาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ใกล้เคียงตลอดจนการเดินทางเข้ามาบริเวณศูนย์ราชการ จะประสบปัญหาและเป็นการกีดขวางทางเข้าออกนั้นรบกวนการปฏิบัติงานของที่ทำงานในสถานที่ราชการสำคัญหลายหน่วยงานซึ่งมีอาคารที่ทำการตั้งอยู่ในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา นั้น

เพื่อประโยชน์แห่งการรักษาความปลอดภัยสาธารณะและความสงบเรียบร้อยของประชาชนและเพื่อให้การบริหารจัดการการชุมนุมสาธารณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 มาตรา 7 วรรคท้าย ประกอบกับคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ 151/2560 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2560 และคำสั่งกองบัญชาการตำรวจนครบาลที่ 29/2561 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 จึงประกาศห้ามชุมนุมสาธารณะในรัศมีไม่เกิน 50 เมตรรอบพื้นที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลฎีกา

และเมื่อวันที่ 6 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้จัดเตรียมความพร้อมของสถานที่ในการอ่านคำวินิจฉัยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักษาชาติที่จะมีขึ้นในวันนี้

สำหรับการรักษาความปลอดภัยภายในศาลรัฐธรรมนูญนั้น เป็นไปอย่างเข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาจัดระเบียบให้ผู้สื่อข่าว บุคคลที่เกี่ยวข้อง ใช้ประตูฝั่งทิศตะวันออก หรือฝั่งอัยการสูงสุดในการเข้าออกเท่านั้น ไม่มีอนุญาตให้เข้าออกได้ทางหน้าสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา

และได้มีการจัดโทรทัศน์เพื่อถ่ายทอดการอ่านคำพิพากษาลงแยกเป็น 3 จุดสำหรับสื่อมวลชน และประชาชนที่จะเดินทางมารับฟัง พร้อมกับกำชับสื่อมวลชนที่มาทำข่าวจะต้องใช้บัตรสื่อมวลชนในการเข้าพื้นที่เท่านั้น

ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้มีการมาจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกที่บริเวณชั้นล่างของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ