ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ วันนี้…ก็ขอเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศไทยต่อไป

ทูลกระหม่อมฯ ทรงโพสต์ วันนี้…ก็ขอเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศไทยต่อไป

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ nichax เป็นภาพบรรยากาศเบอร์ลิน ดอกไม้ และข้อความว่า วันนี้…ก็ขอเดินหน้าทำงานเพื่อประเทศไทยต่อไป?? #BerlinGermany #ITB2019 #ร่วมมือร่วมใจกัน