เตือน 7 จังหวัดเสี่ยงขาดน้ำกิน-น้ำใช้ วอนใช้อย่างประหยัด

เตือน7จังหวัดเสี่ยงขาดน้ำกิน-น้ำใช้ วอนใช้อย่างประหยัด

นายสมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า ได้รับการยืนยันจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) และกรมอุตดนิยมวิทยา (อต.) ชัดเจนตรงกัน เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562 คงไม่มีฝนตกแล้ว แต่อาจเล็กน้อยในสัปดาห์หน้า ช่วงวันที่ 12-15 มีนาคม จากนี้ไปต้องดำเนินการส่งน้ำเพื่อการเกษตร ผู้บริโภคต้องหวังพึ่งพาน้ำที่มีอยู่เดิม แต่ฝนจะตกกลางเดือนพฤษภาคม และจะเข้าสู่ฤดูฝนประมาณ 20 พฤษภาคม ซึ่งเร็วกว่าปกติ 1 สัปดาห์

นายสมเกียรติ กล่าวว่า คาดการณ์ว่าฝนจะมาช้าและฤดูแล้งยาวนานกว่าปกติ คงไม่เป็นความจริง โดยช่วง 2-3 เดือนข้างหน้า ในส่วนของพื้นที่ที่เกี่ยวกับการกระจายน้ำเพื่อการบริโภคอุปโภค จะเป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคที่จะบริการน้ำในส่วนนี้ คาดว่าอาจมีประปาส่วนภูมิภาค 20 สถานีใน 17 จังหวัด ที่อาจมีปัญหาแล้ง ทางประปาส่วนภูมิภาคได้มีมาตรการรับมือไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนน้ำ จากการเชื่อมต่อสถานีบริการใกล้เคียง

นายสมเกียรติ กล่าวว่า อีกส่วนคือพื้นที่นอกเขตของการประปา จะมีพื้นที่ 7 จังหวัดที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ ได้แก่ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ชัยภูมิ นครราชสีมา เลย กาญจนบุรี และราชบุรี ต้องหาแหล่งน้ำในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรว่ามีแหล่งน้ำตรงไหน ขณะนี้ได้ส่งข้อมูลและแหล่งน้ำที่มีอยู่จริง ให้กับกระทรวงมหาดไทย ทหาร และจังหวัดได้รับทราบ เพื่อเตรียมมาตรการรองรับ อาจมีการขุดน้ำ หรือมีการต่อท่อ แต่ขณะนี้จะต้องดูว่าปริมาณน้ำจริงๆเหลือเท่าไหร่

นายสมเกียรติ กล่าวว่า ส่วนใหญ่ทุ่งเจ้าพระยาอยู่ในแผน บางพื้นที่ใช้น้ำมากเกินปกติ ห่วงภาคอีสาน คือเขื่อนอุบลรัตน์ ก่อนถึงสิ้นฤดูแล้งในปีนี้ น้ำอาจต่ำกว่าระดับน้ำสำรองอยู่ประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์เมตร จึงเตรียมมาตรการรองรับ ช่วงนี้ทำได้ คือการประหยัดน้ำ ปล่อยน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้าเป็นบางเวลา รวมถึงต้องขอความร่วมมือในการประหยัดพลังงานด้วย ขณะนี้เท่าที่สำรวจพบมีการปลูกพืชมากกว่าแผนประมาณ 1.2 ล้านไร่ ต้องขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด การแก้ไขปัญหา หรือลดน้ำอย่างประหยัด

ที่มา : มติชนออนไลน์