พรรคประชาชาติ เปิดนโยบาย แก้ความเหลื่อมล้ำ ผลักดัน บำนาญ 3,000 บาท!

พรรคประชาชาติ เปิดนโยบาย 3,000 บาทถ้วนหน้า ดูแลผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป – รพ.รักษาหนี้ มั่นใจมีงบดำเนินการ

พรรคประชาชาติ – เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 5 มี.ค. ที่ศูนย์ปฏิบัติงานพรรคประชาชาติ ซ.สรงประภา 30 พรรคประชาชาติ จัดแถลงข่าวเรื่องการขับเคลื่อนนโยบาย การฟื้นฟู และการพัฒนาสังคม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

โดย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการพรรคประชาชาติ กล่าวว่า นโยบายของพรรคไม่ได้ใช้กับคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นนโยบายของคนทั้งประเทศ และต้องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ 5 ด้าน คือ ด้านสิทธิเสรีภาพ ด้านอำนาจ ด้านศักดิ์ ด้านความเป็นธรรม และด้านพื้นที่ ด้วยการปรับโครงสร้างงบประมาณของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาเอากระทรวง ทบวง กรม มาเป็นฐานในการให้งบประมาณ แทนที่จะดูจากความจำเป็น

พ.ต.อ.ทวี กล่าวต่อว่า ปัญหาความเหลื่อมล้ำ แก้ได้โดยนโยบายรัฐสวัสดิการ คือให้สิทธิเสมอกัน พรรคประชาชาติพร้อมผลักดันนโยบาย 3,000 บาทถ้วนหน้า มั่นใจว่าจะมีงบประมาณเพียงพอสำหรับใช้จ่ายตามนโยบาย ทั้งนี้ พรรคเห็นว่าเรื่องสิทธิเสมอกันเป็นเรื่องสำคัญ เราจึงสนับสนุนการเป็นรัฐสวัสดิการ ไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ ซึ่งความคุ้มค่ากับงบประมาณ อะไรที่ลงทุนกับคนไม่มีคำว่าขาดทุน คนทุกคนต้องมีคุณค่า

ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิธณัฐ มิ่งรุจิราลัย รองหัวหน้าพรรค กล่าวว่า พรรคประชาชาติมีความมุ่งมั่นว่า ใครก็ตามที่มีบัตรประชาชน และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป รัฐจะมีเงินบำนาญ 3,000 บาท ให้เพื่อเป็นการดูแลผู้สูงวัย พรรคต้องการให้ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งความกตัญญู นักวิชาการจำนวนหนึ่งบอกจะเอาเงินมาจากไหน ใช้เงินมากเกินไปหรือไม่ แต่เราคิดว่าผู้สูงอายุในวันนี้คือคนที่ใช้เงินมาทั้งชีวิต เสียภาษีมาทั้งชีวิต การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะผู้สูงวัย จึงเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ

ด้าน นายสุพจน์ อาวาส รองโฆษกพรรค กล่าวว่า พรรคจะตั้งโรงพยาบาลรักษาหนี้ เบื้องต้นจะรับซื้อหนี้ที่มีปัญหามาบริหารจัดการ โดยไม่ให้ผู้ปล่อยกู้เดือดร้อน เพื่อนำหนี้มาพัฒนาเพิ่มมูลค่า เพื่อประโยชน์สูงสุดของเจ้าของหนี้ ผู้กู้ และกลไกของรัฐ เป็นโครงการที่ไม่ทำให้รัฐเสียหาย ลูกหนี้ได้รับการพักหนี้ เจ้าหนี้ได้เงินคืน และรัฐบาลก็ไม่เสียหาย ถือว่าเป็นโครงการที่ดีกับทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน