แก้ปัญหา การยืมเงิน เผยวิธีเด็ดทวงไม่จ่าย ฟ้องศาลได้ทันที!

แก้ปัญหา การยืมเงิน เผยวิธีเด็ดทวงไม่จ่าย ฟ้องศาลได้ทันที!

เพจ สายตรงกฎหมาย โดยทนายรัชพล ศิริสาคร ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม ได้โพสต์ข้อกฎหมายเกี่ยวกับการ ยืมเงิน ระบุว่า เพื่อนยืมเงินกัน วิธีทำสัญญาง่ายๆ ใช้ฟ้องศาลได้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 653 มีหลักว่า การกู้ยืมเงินกว่าสองพันบาทขึ้นไปนั้น ถ้ามิได้มีหลักฐานแห่งการกู้ยืมเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญ จะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไม่

หมายความว่า การกู้ยืมเงินกัน 2 พันบาทขึ้นไป ต้องมีหลักฐานเป็นเอกสาร เอากระดาษอะไรมาเขียนก็ได้ แล้วลงชื่อผู้กู้ แค่นี้ก็ฟ้องกันได้แล้ว ซึ่งเป็นวิธีง่ายๆ แต่ถ้ากู้กันเยอะๆ ทำสัญญาแบบเต็มรูปแบบจะดีกว่า

สำหรับการยืมเงินเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับคนให้ยืมที่หลังๆ จะพบเห็นการทวง ประจาน ผ่านกันหน้าเฟซบุ๊ก หนักเข้าหน่อยก็ทำป้ายทวงติดทั่วหมู่บ้าน ดังนั้น การทำหลักฐานให้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นวิธีการดีที่สุดก่อนจะให้คนอื่นยืมเงิน