ธอส.อนุมัติสินเชื่อแล้ว 2,750 ราย วงเงิน 1,680 ล้านบาท โครงการบ้านล้านหลัง

ธอส.อนุมัติสินเชื่อแล้ว 2,750 ราย วงเงิน 1,680 ล้านบาท โครงการบ้านล้านหลัง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แจ้งว่า ธนาคารได้ประกาศให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อโครงการบ้านล้านหลัง ในกลุ่มที่ 2 จากผู้ยื่นจองสิทธิทั้งหมด 1.27 แสนล้านบาท ยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่ 1 มี.ค. – 28 มิ.ย.2562 จากที่ก่อนหน้านี้ เปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อกลุ่มแรก ยื่นคำขอกู้กับธนาคารไปแล้วตั้งแต่ 2 ม.ค.2562 ล่าสุด 27 ก.พ. มีประชาชนยื่นเอกสารขอกู้แล้ว 3,750 ราย วงเงิน 2,400 ล้านบาท ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 2,750 ราย วงเงินกู้ 1,680 ล้านบาท

สำหรับประชาชนที่จองสิทธิสินเชื่อ รอบที่ 2 เดือน มี.ค.นี้ ตรวจสอบระยะเวลายื่นคำขอกู้ของตนเอง ได้ที่เว็บไซต์ http://report.ghbmillionhome.com โดยผู้ที่ต้องการยื่นกู้ สามารถนำรหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS พร้อมด้วยหลักฐานสำคัญมอบให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลักคือ เอกสารแสดงตัวตน บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน เอกสารแสดงรายได้ สลิปเงินเดือน สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง และเอกสารแสดงหลักประกัน อาทิ สัญญาจะซื้อจะขาย สำเนาโฉนดที่ดิน ติดต่อขอรับคำปรึกษาที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ และช่องทางเฟซบุ๊ก

ก่อนหน้านี้ นายฉัตรชัย ศิริไล กก.ผจก. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า สินเชื่อโครงการบ้านล้านหลังรายละไม่เกิน 1 ล้านบาท มีกรอบวงเงินรวม 5 หมื่นล้านบาท แยกเป็นกลุ่มผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน มีวงเงิน 4 หมื่นล้านบาท กลุ่มนี้จะได้รับอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนนานกว่าคือจะได้ดอกเบี้ย 3% คงที่นาน 5 ปี ส่วนกลุ่มที่รายได้มากกว่า 2.5 หมื่นบาทต่อเดือน ได้กันวงเงินไว้ 1 หมื่นล้านบาท คิดดอกเบี้ย 3% คงที่นาน 3 ปี

สำหรับข้อมูลเบื้องต้น ภาคที่มียอดจองสูงที่สุด คือ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มียอดจอง 2.9 หมื่นล้านบาท สาขาภาคใต้ มียอดจอง 2.7 หมื่นล้านบาท สาขาภาคกลาง ยอดจอง 1.9 หมื่นล้านบาท กรุงเทพฯ และปริมณฑล มียอดจอง 1.8 หมื่นล้านบาท สาขาภาคตะวันออก 1.6 หมื่นล้านบาท สาขาภาคเหนือ ยอดจอง 1.3 หมื่นล้านบาท และสาขาภาคตะวันตกยอดจอง 5,000 ล้านบาท