ธอส.ปล่อยกู้บ้านล้านหลังกว่า 1 พัน ล.จากยอด 1.27 แสนล.เปิดรับเอกสารกลุ่ม 2

ธอส.ปล่อยกู้บ้านล้านหลังกว่า 1 พัน ล.จากยอด 1.27 แสนล.เปิดรับเอกสารกลุ่ม 2

รายงานข่าวจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ธอส.เปิดรับยื่นกู้โครงการบ้านล้านหลัง กลุ่มที่ 2 จากผู้ยื่นจองสิทธิทั้งหมด 127,000 ล้านบาท สามารถยื่นคำขอกู้กับธนาคารได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 หลังจากที่ก่อนหน้านี้ธนาคารได้เปิดให้ผู้จองสิทธิสินเชื่อกลุ่มแรก ยื่นคำขอกู้กับธนาคารไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2562 ล่าสุด ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 มีประชาชนยื่นเอกสารขอกู้แล้ว 3,750 ราย วงเงินกู้ 2,400 ล้านบาท และได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 2,750 ราย วงเงินกู้ 1,680 ล้านบาท

ทั้งนี้ ประชาชนที่จองสิทธิสินเชื่อ สามารถตรวจสอบระยะเวลายื่นคำขอกู้ของตนเองได้ที jhttp://report.ghbmillionhome.com โดยผู้ที่ ต้องการยื่นกู้สามารถนำรหัสจองสิทธิที่ได้รับทาง SMS พร้อมด้วยหลักฐานสำคัญมอบให้กับเจ้าหน้าที่สินเชื่อ แบ่งเป็น 3 ส่วนหลัก ประกอบด้วย 1.เอกสารแสดงตัวตน อาทิ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน 2.เอกสาร แสดงรายได้ อาทิ กรณีพนักงานประจำ ใบรับรองเงินเดือนหรือหนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ สลิปเงินเดือน สำเนา บัญชีเงินฝากย้อนหลัง 3.เอกสารแสดงหลักประกัน อาทิ สัญญาจะซื้อจะขาย สำเนาโฉนดที่ดิน

สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่สินเชื่อในเรื่องเอกสารที่ต้องนำมาประกอบการยื่นกู้กับธนาคารในแต่ละ วัตถุประสงค์การกู้ตามอาชีพของตนเองได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ