การบินไทย อ่วม ขาดทุน หมื่นกว่าล้าน เพิ่มขึ้น 451.7% วางแผนจัดเครื่องใหม่ทดแทน

การบินไทย อ่วม ขาดทุน หมื่นกว่าล้าน เพิ่มขึ้น 451.7% วางแผนจัดเครื่องใหม่ทดแทน

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) รายงานผลดำเนินงานปี 2561 ขาดทุนสุทธิที่ 11,625.16 ล้านบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้น 451.7% จากช่วงปี 2560 ที่ขาดทุนสุทธิ 2,107 ล้านบาท ทั้งนี้ จากการแข่งขันที่รุนแรงและราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นในรอบ 4 ปี ทำให้ต้นทุนในการดำเนินงานของสายการบินเพิ่มขึ้น ทำให้ EBITDA Margin เท่ากับ 7.3% เทียบกับปีก่อน 12.5% รวมถึงบริษัทมีการปรับประมาณการมูลค่าคงเหลือของเครื่องบินและเครื่องยนต์อะไหล่จากร้อยละ 10 เป็นร้อยละ 6 ของมูลค่าต้นทุนเริ่มแรก อีกทั้งมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่ยังคงอยู่ในระดับสูง

สำหรับรายได้รวมในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 199,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.9% จากรายได้ค่าโดยสาร และค่าน้ำหนักส่วนเกิน ค่าระวางขนส่งและไปรษณียภัณฑ์ และรายได้อื่นๆ เพิ่มขึ้น แต่ต้นทุนค่าน้ำมันเครื่องบิน เพิ่มขึ้นถึง 19.7% จากราคาเฉลี่ยน้ำมันที่เพิ่มขึ้น 30.1% แม้มีการบริหารความเสี่ยงราคาน้ำมันดีขึ้นกว่าปีก่อน นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายดำเนินงานไม่รวมน้ำมัน อยู่ที่ 9,802 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.3% จากค่าซ่อมแซมและซ่อมบำรุงอากาศยาน ค่าเช่าเครื่องบิน และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

ส่วนแนวโน้มปี 2562 คาดว่าอัตราขนส่งผู้โดยสารและปริมาณการผลิตด้านผู้โดยสาร คาดว่ายังคงเติบโต แม้จะลดลงจากปี 2561 แต่ยังสูงกว่าอัตราเติบโตเฉลี่ย 20 ปี นอกจากนี้ ราคาน้ำมันดิบที่คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง โดยคาดการณ์ราคาน้ำมันเครื่องบินเฉลี่ยอยู่ที่ 81.3 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรล ลดลงจากปีที่แล้วประมาณร้อยละ 7.2

ขณะที่แผนการดำเนินงานปี 2562 ได้ดำเนินงานตามโครงการจัดหาเครื่องบินปี 2562-2567 เพื่อทดแทนเครื่องบินเก่าที่มีอายุใช้งานมากกว่า 20 ปี นอกจากนี้ จะเร่งการทำกำไรเพิ่มจากการทำตลาดเชิงรุก และมีต้นทุนที่แข่งขันได้ เช่นพัฒนาและเพิ่มรายได้เสริม นอกเหนือจากรายได้หลักผ่านช่องทาง Digital Marketing โครงการบริหารจัดการด้านการขายและการใช้ประโยชน์เครื่องบิน