“พระบรม”ตรัสกับคนไทยที่สหรัฐว่า”เป็นคนคุยไม่เก่ง” แต่มีเสียงปรบมือดังสนั่น

ภาพยนตร์เมื่อครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ มีพระราชดำรัสกับคนไทย ณ โรงแรม Willard สหรัฐอเมริกา
จากนั้นรับสั่งให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร มีพระราชดำรัสกับคนไทยในสหรัฐอเมริกา

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ทรงตรัสกับพสกนิกรชาวไทยที่เข้าเฝ้าว่า “เป็นคนคุยไม่เก่ง” แต่ระหว่างมีพระราชดำรัส เหล่าพสกนิกรพากันปรบมือจนดังสนั่นไปทั้งห้องโถง

ที่มา 304up