เจาะนโยบายกรมการค้าภายในชู‘ตลาดริมทาง’เชื่อมท่องเที่ยว

ถือว่าประสบความสำเร็จข้ามปีกับนโยบาย‘ตลาดริมทาง’ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ส่งเสริม ยกระดับ ปรับโฉมตลาดท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัด ให้กลายเป็น‘ตลาดริมทาง’ เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทั่วประเทศ

เป้าหมายตลาดริมทางที่กรมการค้าภายใน คัดเลือกเพื่อส่งเสริม พัฒนา ยกระดับ ช่วงแรกมี 5 แห่ง ประกอบด้วยตลาดมอกล้วยไข่ จ.กำแพงเพชร, ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง จ.ชุมพร, ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา, ตลาดลานค้าชุมชนห้วยเดื่อ จ.หนองบัวลำภู และตลาดผลไม้หนองชะอม จ.ปราจีนบุรี เริ่มเปิดโครงการอย่างเป็นทางการช่วงปลายปี 2561 ต่อเนื่องถึงต้นปี 2562

ตลาดที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา กลายเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของแต่ละจังหวัด ที่นักท่องเที่ยวคนตลอดจนคนที่ผ่านไปมาต้องแวะเข้าไปจับจ่ายซื้อสินค้า ซึ่งมีทั้งอาหารขึ้นชื่อของจังหวัด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์โอทอป

ฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย

นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายใน หนึ่งในกลไกขับเคลื่อน‘ตลาดริมทาง’ กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศจากชุมชนท้องถิ่นฐานราก ซึ่งนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ มอบนโยบายให้กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมยกระดับพัฒนาตลาดชุมชนเพิ่มขึ้น และทำให้เกิดความเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ในชุมชนในจังหวัดนั้นๆด้วย โดยเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

“ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอย เกิดกิจกรรมการค้าขายและการท่องเที่ยวควบคู่กันไป ทำให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างโอกาสและช่องทางการกระจายสินค้าเกษตรและสินค้าอื่นๆแก่ผู้ค้าของชุมชน และสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ มาตรฐาน ราคาเป็นธรรม และสามารถเลือกซื้อสินค้าได้หลากหลาย” รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

กรมการค้าภายในที่สนับสนุนตลาดริมทางแต่ละจังหวัดด้วยหลากหลายกิจกรรม เช่นส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลาด ทำป้ายชื่อตลาดริมทาง ป้ายร้านค้า ป้ายแสดงราคาสินค้า ป้ายประวัติตลาดทั้งภาษาไทยและอังกฤษ จุดแลนด์มาร์คเพื่อการถ่ายรูป

ส่งเสริมและพัฒนาผู้ค้าผู้ประกอบการของตลาด โดยการคัดเลือกสินค้าไม่น้อยกว่า 5 รายการ เพื่อพบนักการตลาด นักออกแบบผลิตภัณฑ์มืออาชีพมีชื่อเสียงให้คำปรึกษา แนะนำ เพื่อพัฒนาสินค้าให้มีมาตรฐานสากล จัดกิจกรรมเส้นทางการท่องเที่ยวตลาด และกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ตลาดริมทาง ให้รับรู้ทั่วประเทศ เป็นต้น

โดยตลาดริมทางล่าสุดที่ได้รับการส่งเสริมคือ‘ตลาดมอกล้วยไข่’ จ.กำแพงเพชร ตั้งอยู่ริมถนนสายเอเชีย สายหลักขึ้นภาคเหนือที่ผ่านแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่งหลายจังหวัด นับเป็นจุดซื้อขายสินค้าที่น่าแวะ และยังสามารถเชื่อมโยงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของกำแพงเพชรได้ง่าย สินค้าขึ้นชื่อของตลาดมอกล้วยไข่ ไม่พ้น‘กล้วยไข่’ผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ จีไอ (GI) และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยสารพัดชนิดให้เลือกซื้อหรือเป็นของฝาก เช่น กล้วยตาก กล้วยทอดเบรกแตก กล้วยเคลือบช็อกโกแล็ต ผลิตภัณฑ์ไผ่จักสานฝีมือประณีตของชาวบ้าน

จากตลาดริมทาง‘ตลาดมอกล้วยไข่’สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ที่องค์การยูเนสโก ขึ้นทะเบียนเป็น ‘มรดกโลก’เมื่อปี 2534 พระบรมธาตุนครชุมมหาเจดีย์ทรงสูงใหญ่สีเหลืองทองอร่าม อยู่คู่เมืองนครชุมมายาวนานกว่า 600 ปี

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่นบ่อน้ำพุร้อนพระร่วง ห่างจากตัวเมืองเพียง 13 กิโลเมตร น้ำพุธรรมชาติสระตาพรหม อ.ขาณุวรลักษบุรี เป็นน้ำพุธรรมชาติพุ่งขึ้นจากผิวน้ำในสระสูงประมาณ 2 เมตร ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาไม่ได้ง่ายนักในประเทศไทย

ส่วนตลาดริมทางอื่นๆที่น่าสนใจ เช่น‘ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่’อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นตลาดขายสินค้าริมทางที่กว้างขวางที่จอดรถสะดวก เป็นจุดแวะพักอิริยาบถและจับจ่าย ของผู้ที่สัญจรผ่านถนนมิตรภาพบนทางหลวงหมายเลข 2 กิโลเมตรที่ 55 ตลาดแห่งนี้มีสินค้าผักผลไม้ประจำถิ่นตามฤดูกาลหลากหลาย เช่น น้อยหน่าพันธุ์เพชรปากช่อง องุ่น อะโวคาโด มะม่วง เสาวรส ข้าวโพดหวานขึ้นชื่อ หน่อไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งของในจังหวัดและนอกจังหวัดให้ซื้อหา เช่น ขนมกะหรี่ปั๊ปคำเดียว โมจิ

จาก‘ตลาดศูนย์ผลไม้เขาใหญ่’ สามารถเชื่อมโยงเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยง่าย ไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ในตัวจังหวัด ปราสาทหินพิมาย อ.พิมาย วัดหลวงพ่อคูณ อ.ด่านขุนทด ส่วนใครที่ชอบเที่ยวธรรมชาติ ไม่พ้นเขื่อนลำตะคอง ขณะที่ถ้าไปเขาใหญ่มีน้ำตกเหวสุวัต น้ำตกเหวนรก ผากล้วยไม้

อีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจคือตลาดริมทาง‘ตลาดชุมชนพ่อตาหินช้าง’ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ตั้งอยู่บริเวณศาลพ่อตาหินช้าง หรือศาลพ่อศรีหริมงคล ริมถนนเพชรเกษม เป็นตลาดของฝากมาตรฐานขนาดใหญ่มีร้านค้าราวๆ 200 ร้าน เป็นสถานที่จำหน่าย‘กล้วยเล็บมือนาง’ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วย ซึ่งเป็นสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ด้วย นอกจากนี้มีกล้วยแปรรูปประเภทต่างๆ เช่นกล้วยเล็บมือนางชุบแป้งทอด กล้วยเล็บมือนางเคลือบช็อกโกแลต มีผลไม้สดและแปรรูปให้เลือกซื้อ อาทิ ทุเรียนหลังสวน เงาะ ลางสาด สับปะรดสวี ฯลฯ

จากจุดนี้ยังเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจ.ชุมพร ได้ง่าย พลาดไม่ได้คือศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หรือเสด็จเตี่ย ที่คนไทยเคารพศรัทธา ตั้งอยู่บนเนินเขาทางทิศเหนือของหาดทรายรี ‘จุดชมวิวเขามัทรี’ อยู่บนเส้นทาง ชุมพร-ปากน้ำ-หาดทราย สามารถชมทิวทัศน์ได้ 360 องศา มองเห็นชุมชนปากน้ำชุมพรและชายหาดทะเลชุมพร

ทั้งหมดนั้นเป็นเพียงบางส่วนของ‘ตลาดริมทาง’ ที่กรมการค้าภายใน สนับสนุนชุมชนแต่ละท้องถิ่น กระจายรายได้ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทุกระดับ ที่สำคัญสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อสินค้าดีมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม