ปลัดคลังว้าก การเมืองจ้องใช้เงินหลวง งัดกฎหมายวินัยการคลัง คุมพรรคการเมือง!

ปลัดคลังว้าก การเมืองจ้องใช้เงินหลวง งัดกฎหมายวินัยการคลัง คุมพรรคการเมือง!

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขอให้ประชาชนพิจารณานโยบายที่พรรคการเมืองใช้หาเสียงอย่างรอบคอบ ว่ามีเรื่องใดบ้างที่ทำได้ หรือ ทำไม่ได้ เพราะจากการติดตามนโยบายบางอย่าง เมื่อคำนวณออกมาเป็นตัวเลขไม่สามารถทำได้ ซึ่งทุกนโยบายมีข้อจำกัด ขึ้นอยู่กับเงินงบประมาณในแต่ละปีว่าจะมีให้ใช้ได้เท่าไหร่ ดังนั้น ต้องดูว่า นโยบายไหนบ้างเป็นไปได้ เป็นนโยบายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศอย่างยั่งยืน และ เป็นนโยบายที่มีความจำเป็น

“ชาวบ้านสามารถประเมินได้เองว่านโยบายไหนเป็นภาระต่องบประมาณ และนโยบายนั้นจำเป็นต่อเราแค่ไหน ให้ถามตัวเองว่า เราอยากได้นโยบายนี้จริงหรือไม่ เช่น นโยบายแจกเงินแจกของ เช่น ไม่มีหม้อหุงข้าว ก็แจกให้ ซึ่งไม่ถูกต้อง ควรเลือกพรรคที่ทำนโยบายที่มีความจำเป็นจริงๆ” นายประสงค์กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไม่มีความกังวลว่าพรรคการเมืองจะเข้ามาทำนโยบายใช้งบประมาณเกินความจำเป็น เนื่องจากมีพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วินัยการเงินการคลัง เป็นตัวช่วยให้การเงินการคลังของประเทศมีเสถียรภาพ เพราะกฎหมายจะกำหนดกรอบการใช้งบประมาณในแต่ละปีไว้อย่างชัดเจน เช่น กรณีการตั้งงบกลาง จะสามารถทำได้เท่าใด และต้องมีการตั้งชดใช้คืนเมื่อใด ซึ่งหากนำงบประมาณมาใช้กับนโยบายหาเสียงทั้งหมด ก็จะกระทบกับ การชำระหนี้ประเทศ งบรายจ่ายประจำ กระทบกับงบประมาณลงทุนในแต่ละปี ซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองจะทำแบบนั้นไม่ได้

นายประสงค์ กล่าวว่า เบื้องต้นในงบประมาณรายจ่ายประจำปี กำหนดให้มีวงเงินสำหรับการใช้จ่ายในโครงการต่างๆ ของรัฐบาล ประมาณ 2-3% ของกรอบงบประมาณรายจ่าย หรือคิดเป็นไม่เกิน 1 แสนล้านบาทต่อปีเท่านั้น เป็นวงเงินที่ไม่มาก รัฐบาลใหม่ก็ต้องตัดสินใจว่าจะทำเรื่องใดก่อน คงทำทั้งหมดไม่ได้ ส่วนในปี 2563 มีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งหมดแล้ว หากรัฐบาลใหม่จะนำมาพิจารณาปรับกรอบใช้จ่ายในโครงการต่างๆใหม่ ก็ต้องเข้าสู่ชั้นกระบวนการพิจารณาตรวจสอบของสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งไม่ใช่คิดดำเนินการก็ทำได้ทันที