เชียงใหม่-ลำปาง ฝุ่นพิษวิกฤต หลายจังหวัดภาคเหนือ-อีสานยังเกินมาตรฐาน

 

เชียงใหม่-ลำปาง ฝุ่นพิษวิกฤตสีแดง กระทบสุขภาพ หลายจังหวัดภาคเหนือ-อีสานยังเกินมาตรฐาน

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 22 ก.พ. กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ปริมาณ PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นจากเมื่อวานเล็กน้อย มีค่าฝุ่นละออง 12-35 มคก./ลบ.โดยปริมาณฝุ่นละอองยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (50 มคก./ลบ.ม.) คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงดีมาก

สำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมคพ. และ กทม. ติดตามตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานอื่นๆ และ 5 จังหวัดปริมณฑล ยังคงติดตาม เฝ้าระวัง และดำเนินการตามมาตรการของหน่วยงานอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมปริมาณฝุ่นละออง PM2.5 ไม่ให้เกินค่ามาตรฐานทั้งนี้คาดการณ์สถานการณ์

จากแบบจำลองการคาดการณ์ปริมาณ PM2.5 ของ คพ. คาดว่าในวันพรุ่งนี้ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มลดลง ประกอบกับการดำเนินมาตรการเพื่อลดฝุ่นละอองของหน่วยงานต่างๆ อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง จะช่วยให้ปริมาณฝุ่นละอองลดลงได้

ขณะที่สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ เมื่อเวลา 09.00 น คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 33 – 100 มคก./ลบ.ม. (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) โดยพื้นที่วิกฤตสีแดงคือ จ.เชียงใหม่ ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 100มคก./ ลบ.ม. และจ.ลำปาง ต.พระบาท อ.เมือง 93 มคก./ลบ.ม.

ส่วนพื้นที่ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานในระดับสีส้ม ได้แก่ ต.ช้างเผือก อ.เมือง 61 มคก./ลบ.ม. ต.ศรีภูมิ อ.เมือง 57 มคก./ลบ.ม. จ.ลำปาง ต.บ้านดง อ.แม่เมาะ 71 มคก./ลบ.ม. ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 67 มคก./ลบ.ม. จ.ลำพูน ต.บ้านกลาง อ.เมือง 88 มคก./ลบ.ม. จ. น่าน ต.ในเวียง อ.เมือง 62 มคก./ลบ.ม. จ.แพร่ ต.นาจักร 67 มคก./ลบ.ม. จ.แม่ฮ่องสอน ต.จองคำ อ.เมือง 59 มคก./ลบ.ม. จ.ตาก ต.แม่ปะ อ.แม่สอด 63 มคก./ลบ.ม. ด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมือง 67 มคก./ลบ.ม.
คพ.

ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดการเผาในที่โล่งเพื่อป้องกันการเพิ่มสูงขึ้นของฝุ่นละออง และส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งนี้ สามารถติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศได้ทางเว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th และ แอพลิเคชั่น Air4Thai