ชาวนาเฮ! สนช.เลื่อนพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว ให้ไปทบทวนให้รอบคอบตามที่ถูกท้วงติง

ชาวนาเฮ! สนช.เลื่อนพิจารณา พ.ร.บ.ข้าว ให้ไปทบทวนให้รอบคอบตามที่ถูกท้วงติง

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 20 ก.พ.  ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ว่าภายหลังจากที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ผังเมือง พ.ศ. … ในวาระสอง และวาระสาม เสร็จสิ้น ตามระเบียบวาระการประชุมจะต้องพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว พ.ศ. …. ต่อ แต่ปรากฏว่าเมื่อพิจารณาร่างกฏหมายผังเมืองเรียบร้อย นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสนช. คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุมสนช.ขณะนั้น สั่งปิดการประชุมในเวลา 14.30 น. โดยมีรายงานว่า จะมีการงพิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าว ในวันที่ 26 ก.พ. นี้แทน

ด้าน พล.อ.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ (กมธ.) พิจารณาร่างพ.ร.บ.ข้าวพ.ศ. … แถลงว่าเหตุที่มีการเลื่อนวาระการประชุม ร่างพ.ร.บ.ข้าว ออกไปเป็นวันอังคารที่ 26 ก.พ.นี้ เพราะกมธ.เห็นพ้องว่าจะนำข้อเรียกร้อง และคัดค้าน จากฝ่ายต่างๆ กลับไปทบทวนอีกครั้ง เช่น การซื้อขายข้าวตามวิถีชุมชน เป็นต้น ซึ่งร่างกฏหมายฉบับนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ให้ตัวแทนชาวนาเข้ามาเป็นกรรมการระดับชาติถึง 4 คน รวมถึงอาจได้สัดส่วนของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย อย่างไรก็ตาม นายพรเพชรกล่าวในที่ประชุมขอให้กมธ.นำร่างพ.ร.บ.ข้าว ไปทบทวนเนื้อหาตามประเด็นที่มีเครือข่ายชาวนายื่นหนังสือท้วงติง และเสนอความคิดเห็นขัดแย้งเพื่อให้เกิดความรอบคอบ และทำร่างกฏหมายที่เป็นประโยชน์กับชาวนาทุกลุ่ม